USA tar en U-sving for UMTS

USA ligger år bak Europa i å skaffe fram frekvensområder for tredje generasjon mobiltelefoni. For bare seks måneder siden spurte amerikanske mydigheter om hvorfor en trengte så mange frekvenser til dette formål. Nå er i det minste auksjonstidspunktet for UMTS-lisensene fastsatt til september 2002.

Mens de fleste andre deltakerne på den internasjonale teleunionens radiokonferanse i Istanbul i sommer bestemte seg for å øke frekvensområdet for tredje generasjon mobiltelefoni til over det dobbelte de neste ti årene, returnerte den amerikanske delegasjonen til USA uten noen som helst forpliktelse til å rydde plass for fremtidens mobiltelefoni.

Problemet i USA er at frekvensene som en i resten av verden vil benytte til tredje generasjon mobiltelefoni (3G), er disponert til alt fra analoge mobiltelefonsystemer og forsvaret til flyveledning samt ulike videokonferansesystemer og kringkasting.

Det amerikanske utgangspunktet var at en ikke trengte mer spektrum til 3G, og anbefalte at konferansen heller anbefale hvilke frekvensbslokker som skulle brukes til 3G men overtale til den enkelte nasjon om en ville sette av frevensene til det bruk eller ikke.

Amerikanske myndigheter forbreder nå to store frekvensauksjoner, henholdsvis på 1900 og 700 MHz som skal selges henholdsvis i desember i år og mars neste år. Mens 700-frekvensene er opptatt og brukes til kringkastingsformål, er det meste av 1900-frekvensene klar for å bli tatt i bruk umiddelbart. Derfor vil kjøpere av 700-frekvenser måtte regne med kostnader for å flytte dagens brukere til nye frekvenser i tillegg til de vanlige kostnadene, for auksjonen og nettplanlegging, markedsføring og salg.

Direktør i Herschel Shosteck Associates, Herschel Shosteck, sier til Communications World International at USA ikke har nok frekvenser avsatt til 3G sammenlignet med resten av verden.

Den amerikanske delegasjonen oppdaget i Istanbul hvor kritisk situasjonen var for landet takket være påtrykk fra landets egen mobilbransje. Den amerikanske 3G-holdningen er karakterisert som en som blir stående igjen i startfeltet mens andre springer. På få måneder har nemlig situasjonen også gått opp for det hvite hus, som nylig har tatt intativ for å rydde plass for 3G-frekvenser.

Administrerende direktør for Leslie Taylor Associates, Leslie Taylor, sier at amerikanske myndigheter endelig innser at USAs dominanse innenfor Internett bare vil fortsette om aksess-teknologien holder tritt med resten av verden. En fordel har amerikanske operatører allerede; ingen tror nemlig at en i USA vil oppnå tilnærmelsesvis så høye UMTS-priser som i Tyskland og Storbritannia. Men det hjelper lite så lenge det ikke er nok frekvenser som er selve nøkken til all trådløs telefoni.

Selv om saken nå er halt opp på presidentnivå er det fremdeles ingen som tror på at en skal kunne klare å skaffe nok frekvenser når auksjonen starter til å møte etterspørselen. Den saken blir ikke bedre ved at det for tiden selges mobilabonnement og telefoner i USA som aldri før. Penetrasjonen har for lengst passert 40 prosent.

For amerikanske operatører kan bare drømme om 3G-spektrum på 15-20 MHz som europeiske operatører sitter med etter auksjoner i Storbritannia og Tyskland.

Derfor snakker amerikanske operatører, spesielt de som benytter TDMA-standarden som AT&T, SBC og BellSouth, om heller å bygge ut de delene av landet der en har frekvensmangel med auksjonsskjøpte 700 MHz-frekvenser, som for eksempel New York og kjøpe fremfor å satse alt på 3G med en gang

Akkurat nå jobber den amerikanske telekommisjonen (FCC) med å bestemme stor mye frekvensressurser en operatør kan eie i ett område, for både å beholde konkurransen og sørge for at operatørene kan drive kommersielt.

Til toppen