USA trakk forslag om globalt kyberpoliti

Etter samtaler med justisminister Janet Reno, trakk USAs sjefutsending ved G8-landenes kyberkrimkonferanse i Paris forslaget om å opprette et globalt kyberpoliti.

Den amerikanske ideen om å opprette et globalt kyberpoliti for å møte internasjonal datakriminalitet som den antatt filippinske ILOVEYOU-ormen, ble ifølge Silicon.com diskutert uformelt i løpet av konferansen. Men da USAs sjefutsending James Robinson tok ordet, refererte han til samtaler han hadde hatt med justisminister Janet Reno, og sa at USA ikke går inn for å opprette en slik internasjonal politistyrke.

G8-landene - USA, Japan, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Canada og Russland - samlet mange internasjonale eksperter til en tre-dagers konferanse i Paris om global kyberkriminalitet. Konferansen i ble avsluttet i går. Hensikten var å samle ideer og synspunkter fra representanter for både offentlige institusjoner og privat næringsliv i forslag til konkrete tiltak. Disse skulle legges fram for G8-landenes toppmøte i Japan i juli.

Delegater som ble intervjuet, fortalte at det var bred enighet om behovet for nye tiltak for å løse sikkerhetsproblemer rundt den globale bruken av Internett, men at ingen konkrete planer ble foreslått.

De samme amerikanerne som lekte med tanken om et globalt kyberpoliti, ønsker at Internett skal være mest mulig selvregulerende. Europeiske land som Frankrike ønsker å bruke Europa-rådet til å vedta en egen konvensjon om Internett, med tanke på at denne konvensjonen siden skal opphøyes til noe tilnærmet internasjonal lov, noe USA altså er uenig i.

Representanter for IT-næringen pekte på at selskaper ikke bare kan rope på mer internasjonalt politisamarbeid og hardere straff for hackere. Brukere av Internett må selv ta ansvaret for sin IT-sikkerhet, på samme måte som man tar ansvar for å sikre seg mot fysiske innbrudd.

I en felles pressemelding fra konferansen heter det at lovverk om bruk av Internett må harmoniseres, at relevante juridiske prosedyrer må gjøres raskere - spesielt med tanke på beslag - og at det internasjonale kyberkrimsamarbeidet må styrkes. Det heter videre at nye metoder for å bekjempe kyberkrim må utarbeides i samarbeid mellom IT-næringen og det offentlige.

Les også:


Filippinene forbereder lover mot kyberkrim
USA vil ha internasjonalt kyberpoliti

Til toppen