Usikker framtid for HjemmeNett

Hvor stort underskuddet egentlig er for HjemmeNett, vil ingen si. På spørsmål om eierne er fornøyd med HjemmeNett varierer svarene fra "ingen kommentar" til "utviklingen har gått tregere enn forventet".

Tjenesten ble lansert med brask og bram, men har ikke vært den suksessen eierne hadde håpet på. Den 25. september 1997 så HjemmeNett dagens lys, etter at de første tanker om prosjektet ble luftet mot slutten av 1996. Selskapet eies av Hjemmet Mortensen (37,5 prosent), Orkla Media (37,5 prosent) og Egmont Holding (25 prosent).

Målet for satsingen var å overbevise den norske befolkning om at de burde få sine internett-nyheter gjennom HjemmeNett, og tjenesten skal også fungere som en kanal videre til innholdsleverandørers sider. Som del av en lanseringskampanje ble 800.000 CD-rom plater distribuert i de tusen hjem, en kampanje som av digi.no ble estimert til å koste rundt fire millioner kroner (se tidligere artikkel).

Blant HjemmeNetts eiere vil man ikke si noe om hvilke konkrete planer man har for satsingen fremover. I februar i år skrev Dagens Næringsliv at underskuddet for 1997 i HjemmeNett endte på rundt 20 millioner kroner. Daglig leder i HjemmeNett Toralf Ekelund tilbakeviste dette dagen etter i samme avis, og sa da at underskuddet var på nærmere ti millioner kroner.

Forlagssjef og ansvarlig for Internett i Hjemmet Mortensen, Rolf Hanche-Olsen, avviser at det er noen planer om å senke ambisjonene i HjemmeNett, eller å trekke seg ut av selskapet.

- Nei, vi har ingen planer om å trekke oss ut. Men det er klart, at utviklingen har gått tregere enn forventet. Vi diskuterer i styret hvordan vi kan videreutvikle HjemmeNett og øke oppslagstallene, sier Hanche-Olsen.

- Blir dere ikke skremt når underskuddet er sagt å være mellom 10-20 millioner?

- Det har versert helt feil tall om Hjemmenetts underskudd. Det har vært en moderat satsing fra eierne og driftsunderskuddet for 1997 endte på et fåtall millioner kroner, svarer Hanche-Olsen.

- Så når Ekelund sa til Dagens Næringsliv at det dreide seg om 10 millioner kroner, var det feil?

- Underskuddet var ikke 10 millioner kroner, det ligger godt under det tallet. En god del av underskuddet skyldes en kostnadsoverskridelse på lanseringskampanjen. Derfor blir det reelle driftsunderskuddet lavere enn 10 millioner. Nå venter vi en utvikling både på oppslagstall og i annonsesalg, sier Hanche-Olsen.

- Om ikke det skjer, hva da?

- Det får vi komme tilbake til. Ingen er garantert fortsatt tillit fra eiere om man ikke innfrir forventninger, sier Hanche-Olsen.

- Resultatet i HjemmeNett er ikke så ille, men annonsemarkedet på Internett er tørrere enn vi la til grunn i utgangspunktet. Som til alle andre aktører stiller vi krav om bedre og bedre resultat, og vi foretar en kontinuerlig evaluering av hvilke krav som stilles til HjemmeNett, sier direktør i Orkla Media, Knut Helgesen til digi.no.

Daglig leder Toralf Ekelund i HjemmeNett er særdeles sparsom med kommentarene.

- Regnskap for 1997 og forventninger til 1998 er ikke offisielle tall. Jeg synes vi begynner å få interessante oppslagstall, med tanke på at vi begynte på scratch i oktober i fjor. Foreløpig er vi fornøyd, sier Ekelund til digi.no.

Hos den tredje store eieren, Egmont, er det svenske Lars Krogstedt som har det overordnede ansvaret for satsingen i HjemmeNett.

- Jo, det er vel jeg som har ansvaret, men jeg har ikke hatt anledning til å sette meg inn i det. Alle nye virksomheter går med underskudd i starten, så det er ikke overraskende at HjemmeNett gjør det, sier Krogstedt.

- Er Egmont fornøyd med HjemmeNett?

- Det vil jeg ikke kommentere, sier Krogstedt.

Til toppen