- Utenkelig at fusjonen avvises

Konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen mener det er utenkelig at EU-kommisjonen avviser en fusjon mellom Telenor og Telia.

Konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen mener det er utenkelig at EU-kommisjonen avviser en fusjon mellom Telenor og Telia.

Høringen i regi av EU-kommisjonen onsdag og torsdag skulle gi både Telenor og Telia, samt selskapenes konkurrenter anledning til å komme med sine syn på fusjonen og stille spørsmål til hverandre. Høringen ligger til grunn for kommisjonens forslag til vedtak i fusjonssaken som medlemsnasjonene i EU senere skal stemme over.

Pressetalsmann i Telia, Ulf Bäckman, sier til Bloomberg News at selskapene er enige om selge overlappende virksomhet i hjemmemarkedene og Irand.

Men selskapene har så langt ikke gått med på å selge ut hele eller deler av kabel-TV virksomheten, selv om Hermansen nå ikke utelukker at en kan snakke om dette også.

Ifølge EU-kommisjonen vil en fusjon etablere en dominerende aktør innenfor kabel-TV distribusjon. Dette var et viktig argument for kommisjonen da en i juni bestemte seg for å foreta en fase 2 granskning av fusjonen. Kommisjonen lover imidlertid en tilbakemelding til teleselskapene den 19. oktober.

Til toppen