Utsett Euro til etter år 2000

Nøkkelfolk i programvarebransjen tar til orde for at man bør utsette introduksjonen av Euro. De mener at det ikke er mulig å gjennomføre to globale programvareprosjekt som år 2000 og Euro så tett innpå hverandre.

1. januar 1999 begynner innføringen av Euroen i en rekke EU-land. Det representerer en kjempeutfordring for programvarebransjen som skal gjøre bedrifter og organisasjoners datasystemer klare for Euroen.

Det er en grei sak å legge inn en ny valuta i et system, en helt annen å legge inn en ny valuta som brått skal erstatte en annen. Historikk og langsiktige analyser som gjennom en årrekke har vært ført i én valuta står overfor særdeles kompliserte konverteringsutfordringer.

Styreformann Capers Jones i Software Productivity Research Inc. er særdeles kritisk til politikernes tidsplan rundt Euroen.

- Timingen av Euro er en av de verste politiske beslutningene som er tatt siden den setter verdens nest største programvareprosjekt (Euroen) mot verdens største programvareprosjekt (år 2000). Det er ikke nok programvarefolk til å fullføre noen av disse oppgavene, og forsøket på å gjennomføre begge nesten samtidig vil skape alvorlige økonomiske problemer, skriver Jones i rapporten "Dangerous Dates for Software Applications".

Alle finansapplikasjoner som ser på trender over tid vil få problemer. En kompliserende faktor er at innføringen av Euro skjer over tid, og at den vil variere fra land til land. Jones har heller ikke noen tro på at Euro-innføringen vil bli gjennomført i tide.

- Datoene for konverteringen av spesifikke produkter og tjenester fra lokale valutaer til Euro, kommer til å skje i tilfeldige intervaller mellom 1999 og 2002 og senere - siden det er helt klart at sluttføringen av Euro-innføringen kommer til å bli forsinket, skriver Jones.

Programvarebransjen har en heller dårlig historikk hva gjelder gjennomføring av programvareprosjekter i tide og til avtalt pris. Euro-prosjektet har en gitt tidsfrist - 1. januar 1999 - og finansaktører og andre som har med valuta å gjøre, er nødt til å få prosjektet ferdig i tide.

Konsekvensene av ikke å ha nødvendige systemer klare til denne datoen, vil bli alvorlige og uforutsigbare. Det hele kan bli et juridisk mareritt der organisasjoner saksøker hverandre, EU, og individuelle nasjoner. Også ledere i bedrifter kan få juridiske problemer med egne aksjeeiere som følge Euro-problemer.

Også Peter de Jager, canadisk dataekspert med år 2000 som spesialfelt, er kritisk til timingen av Euro-innførselen:

- Å legge Euro-konverteringen til år 2000-problemet dobler arbeidsbyrden og firedobler mulighetene for ikke å lykkes, sa Jager i en presentasjon overfor Bank for International Settlements i Sveits 8. april.

- Jeg vet at det er absurd at man skal utsette foreningen av Europa fordi noen programmerere utelot to sifre. Men husk: programvaren fungererer ikke, fristen står fast, og bransjen er dårlig til å overholde frister.

Jager mener at Europa allerede ligger etter i å takle år 2000-problemet, fordi europeerne har vært for opptatt med konverteringen til Euro.

- Å fortsette på samme måten uten å innrømme en feil i timingen, er ikke en opsjon.

Til toppen