Uvisst for Intel-ansatte i Norden

Intel vet ennå ikke om Norden blir berørt av bemanningskuttet på 3000 ansatte som selskapet varslet tirsdag.

Intel Corporation leverte tirsdag elendige kvartalstall (se peker til egen sak i margen til høyre), som i hovedsak skyldes sviktende etterspørsel særlig fra PC-produsenter med nedgang i omsetning i de amerikanske, europeiske, og japanske markedene i forhold til Q4 1997. Bare Asia-Stillehavet-regionen viste en omsetningsoppgang.

Samtidig kunngjorde Intel at selskapet vil kutte 3.000 stillinger av sin arbeidsstyrke på 68.000 personer som følge av den sviktende etterspørselen.

Informasjonssjef Thomas Jönsson ved Intel Sweden i Stockholm, sier til digi.no at de ennå ikke vet om bemanningskuttene vil få konsekvenser for de vel 200 Intel-ansatte i Sverige og Danmark.

- Bemanningsreduksjonen skal i hovedsak skje ved naturlig avgang og skal foretas over hele verden i løpet av de neste seks månedene, sier Jönsson, som uansett tviler på at de nordiske avdelingene blir spesielt hardt rammet.

Intel har i dag 23 ansatte - hovedsaklig selgere - stasjonert ved selskapets kontor i Stockholm. Ytterligere 180 personer er ansatt innen utvikling og design av nettverksprodukter ved Intels avdeling i Herlev utenfor København.

Til toppen