Ved hjelp av damene banker vi snart svenskene

Nordmenn har lenge ligget bak svenskene når det gjelder internettbruk. Nye tall viser forandring mot det positive. I internettkampen ser det ut som om kvinnene er i ferd med å bli frontfigurer.

Nordmenn har lenge ligget bak svenskene når det gjelder internettbruk. Nye tall viser forandring mot det positive. I internettkampen ser det ut som om kvinnene er i ferd med å bli frontfigurer.

Norsk Gallup Institutt AS har tall på nesten alt man foretar seg her i landet. Gjennom tjenesten Gallup InterTrack har de siden 1997 publisert månedlige analyser av utviklingen på nettet i Norge, og tallene peker én vei: oppover.

Resultatene for det siste året er nylig fremlagt og viser en helt tydelig vekst på flere områder. Kvinneandelen av nettbrukere har øket fra ca. 37 prosent i januar 1999 til 44 prosent i januar 2000, og hele 55 prosent av kvinner over 13 år har nå Internett-tilgang.

Tilsvarende tilgangs-tall for menn er 63 prosent, men tendensen er høyere økning blant kvinner enn blant menn. Julen hadde to konsekvenser; mange fikk tydeligvis nettabonnement i julegave, for antallet tilkoblede husstander steg fra litt over 500.000 i desember 1998 til nesten 800.000 i januar i år.

I tillegg var det mange, både i her og på andre siden av kjølen som kastet seg ut i julegavehandel på nettet, eller benyttet seg av tilbud om gratis nett-abbonement.

Tradisjonelt, i den grad man kan snakke om tradisjoner på Internett, har Norge ligget et godt stykke bak Sverige både når det gjelder tilgang og bruk av nettet. Resultatene for det siste året viser at mens 51,7 prosent av alle svensker mellom 12 og 79 år var på nettet i desember i fjor, er tallet for Norge ca. 43 prosent, og i forhold til tidligere er dette pene tall for Norges del. De svenske tallene kommer fra SIFO Interactive, som har oversikt over svenskenes nettvaner.

Hos svenskene økte antallet (månedlige) nettbrukere med 24 prosent fra desember 1998 til desember 1999, mens antallet norske brukere økte med hele 40,2 prosent fra januar 1999 til januar 2000.

InterTrack (Norske brukere) Januar 1999 Januar 2000 Endring i tusen
Daglig bruk 423.000 912.000 +489.000
Månedlig bruk 1.222.000 1.714.000 + 492.000
Tilgang, personer 1.711.000 2.178.000 +467.000
Tilgang, husstander 519.000 798.000 +279.000

Kilde: Norsk Gallups InterTrack-måling for Januar 1999 og Januar 2000. Antall intervjuer gjennomført: 2.787.

Til toppen