Vekstaksjenes tornerosesøvn

Aksjemarkedet er i dag nesten uten unntak uinteresserte i vekst-casene ved Oslo Børs. Vekstaksjene ligger nærmest flate sin tornerosesøvn. Og det er ingen prins i sikte.

Vi hadde mange deilige aksjer ved Oslo Børs første halvåret av 1998. Dessverre falmet skjønnheten brått, og foreløpig er det ingen prins i sikte.

Markedet synes nå ensidig fokusert på selskapenes løpende prestasjoner. Med krakk-angst nederst i magen blir det ganske så kjedelig å svette seg frem mot tredje kvartals resultatperiode.

Når vi nærmere oss presentasjonsperioden er det enkelte aksjer som vil få mer oppmerksomhet enn andre. Det gjelder i første rekke ASK, hvor mye usikkerhet kan løses ut når tallene slippes. Også Merkantildata vil normalt oppleve en god utvikling når markedet ser prestasjonene.

De ulike programvarehusene har hatt en god utvikling en periode - dog ikke på børsen. Spørsmålet er hvor godt kvartal 3.kvartal normalt er for disse selskapene. Muligheten er absolutt tilstede for at dette ikke er noe spesielt godt kvartal, på grunn av sesongsvingninger.

Tilsvarende effekter kan man se i Tandberg Television. Det selskapet skal forøvrig presentere seg for analytikerne neste torsdag, hvilket kan drive opp interessen for selskapets aksjer. Vi er ikke helt overbeviste om at økt interesse gir høyere kurs, men det ser vi tidsnok.

Et annet selskap man ikke bør vente seg for mye av fra tredje kvartal, er Tandberg Data. Der ser det også ut som investorene har skjønt, kursen har over hodet ikke løftet seg siden Quantum-avtalen ble kjent, og det er vanskelig å se det helt store løftet før markedet har noe konkret å gå etter. Det kan ta tid.

En aksje det er knyttet stadig mer usikkerhet til, er NetCom. Timingen ser ikke spesielt bra ut for eier-endringer, det blir stadig klarere for markedet at selskapet er nødt til å øke prestasjonene betydelig fremover, og den regulatoriske usikkerheten er meget synlig.

Vi er faktisk forbauset over at kursen ikke har falt ytterligere, men noterer oss at likviditeten er meget lav for tiden og det drives en del "markedspleie". Selskapet går uansett en spennende høst i møte.

Til toppen