- Velkommen etter, Thunderhouse

Adm. dir Odd Martinsen i Thunderhouse mener norske Internett-selskaper mangler tyngde til å hjelpe bedrifter med endringsprosesser. Nå har Thunderhouse ansatt nye konsulenter for å bli tyngre. Velkommen etter, ønsker Spray GKs Jan Omdahl.

"

"Svooosj!" Det er lyden av adm. direktør Odd Martinsen i Thunderhouse som slår inn åpne dører etter å ha oppdaget at norske Internett-selskaper må kunne hjelpe sine kunder med endringsprosesser. I digi.no stiller han spørsmålstegn ved om bransjen har tyngde til å bistå sine kunder på dette området (se peker til relatert artikkel i margen til høyre, red.anm.).

En kritisk debatt om Internett-selskapenes kompetanse på området strategi og endringsprosesser skal selvsagt å ønskes velkommen. Den er viktig, og nødvendig. Men den bør ha et mer konstruktivt utgangspunkt enn noe som kan likne et forsøk på å fremstille en samlet bransje som bevisstløs på området.

For er det noe som har preget utviklingen i Internett-markedet de siste to årene, så er det at de tradisjonelle skillene mellom teknologi, strategi og kommunikasjon viskes ut. Det er derfor Spray GK - og gode konkurrrenter som f.eks. Digital Hverdag - bevisst har rekruttert mennesker som kan mer enn Internett, mennesker som kan tilby kundene dyp forståelse av deres bransje og virksomhet, og som kan støtte dem i de vanskelige endringsprosesser som tvinger seg frem når interaktive medier skal tas på alvor.

At et ledende selskap innenfor interaktive medier må tilby sine kunder noe langt mer enn HTML, har for lengst gjennomsyret den mer oppegående del av bransjen. Det var eksempelvis denne erkjennelsen som førte til etableringen av Spray i 1995. Samtidig har de tradisjonelle konsulentselskapene så langt ikke evnet å skifte fokus tilstrekkelig mot interaktive medier, og resultat er at de digitale kommunikasjonsselskapene bistår sine kunder med et stadig videre spekter av tjenester.

At et selskap som så langt har hatt et sterkere fokus på kreativitet og nett-reklame enn på strategi og endringsprosesser nå ønsker å følge i andre Internett-selskapers fotspor, er sikkert klokt. Det er bare å ønske Thunderhouse lykke til.
"

Til toppen