Ventelønnsordning i Telenor forlenges

Samferdselsdepartementet forlenger ventelønnsordningen for oppsagte Telenor-ansatte med ett år. Dermed får Telenor muligheten til å bruke bedre tid på omstruktureringen i selskapet.

Ventelønnsordningen innebærer at ansatte i det tidligere Televerket og nåværende Telenor får beholde 66 prosent av sin tidligere lønn hvis ikke teleselskapet finner passende alternativer i form av studier, førtidspensjonering eller annen stilling i selskapet.

Ordningen ble innført da Telenor ble organisert som aksjeselskap i november 1994.

Pressetalsmann i Telenor, Dag Melgaard, sier til digi.no at selskapet dermed kan ta seg bedre tid med å finne alternative løsninger på omstruktureringsplanene som selskapet har varslet de siste ukene.

- Vi trenger ikke lenger å holde det tempoet vi planla for å få effektuert eventuelle oppsigelser innen 31.10.97.

Nåværende ventelønnsordning gikk i utgangspunktet ut 31.10.97, men statsråd Sissel Rønbeck har i brev av 25. september bestemt at dagens ordning forlenges med ett år.

Melgaard sier at en ventelønnsordning er det siste en tyr til.

- Før det vil vi forsøke å komme fram til alternative løsninger, sier han.

Til toppen