Venter på svensk UMTS-tildeling

British Telecom vil forlenge fristen Telenor har for å utløse opsjonen om salg av selskapets eierandeler i Esat Digifone. Selskapene vil vente å se om Telenordia får tildelt en av de fire svenske UMTS-lisensene.

British Telecom (BT) og Telenor er i forhandlinger om på hvilken måte Telenor skal utøve sine to opsjoner om salg av aksjer i det irske mobilselskapet Esat Digifone og tyske Viag Interkom. Dersom Telenor utøvde begge opsjonene som ble inngått henholdsvis i januar og i august i år, ville dette gi selskapet en brutto ekstrainntekt på vel 30 milliarder kroner.

Imidlertid vil BT på samme måte måtte låne beløpet for å finansiere opsjonene, og i forhandlingene mellom de to selskapene har det vært diskutert om BT blant annet kunne betale deler av opsjonene med aksjer, for eksempel i svenske Telenordia.

Verdien på Telenordia kan imidlertid endre seg vesentlig om selskapet blir tildelt en av de fire svenske UMTS-lisensene. Offentliggjøringen av mottakerne skal etter planen først skje 16. desember, og det er i hovedsak dette som er årsaken til at BT vil gi Telenor en ekstra frist.

Pressetalsmann i Telenor, Dag Melgaard, sier at Telenor ser de tre selskapene under ett, og at en vil ha en viss pekepinn den 16. desember. Han sier også at avtalen med BT og salgsopsjonen på Viag Interkom går ut året, og at den ikke omfattes av utsettelsen nå.

I Esat Digifone hadde Telenor en opsjon som løp fram til 7. desember der en kunne selge aksjene for et avtalt beløp.

Til toppen