Verdens første multimediedesk

The Orlando Sentinel har tatt konvergensen helt ut og publiserer nå i fire ulike mediekanaler fra én felles desk. Den største klagen redaktøren får fra sine undersåtter er at multimedieselskapet ikke går enda lengre.

Et av høydepunktene under siste ukes Interactive Publishing i Sveits var uten tvil direkteoverføringen fra Orlando, Florida - USA. Med et 24 MB kabelmodem i vår mottakende ende, var ansvarlig redaktør John Haile absolutt til stede under konferansen.

TV-overføringen foregikk direkte over nettet med en forsinkelse på ti sekunder sekunder. Orlando Sentinel benyttet seg av overføring i RealVideo-format fra en Windows NT-plattform og en Netscape-nettleser.

Redaktør Haile fortalte at slike live-sendinger ikke var noe de gjorde hver dag, til tross for at de har omformet hele publiseringsprosessen fra en tradisjonell avisredaksjon til et multimediahus med en desk som ser ut som kontrollpanelet i et romskip.

Forsamlingen i Sveits fikk da også oppleve noen av de humoristiske promotion-videoene som Sentinel hadde laget i forbindelse med forvandlingen. Blant annet spilte de på gamle Star Trek-episoder med mannskapet og Captain Kirk som lurer på hva denne nyskapningen egentlig er for noe.

"In print online – anytime" er Sentinels slagord og benytter både en åpen løsning på web, en lukket løsning på America Online (AOL) og kabel-TV til å fremme sin informasjon (i tillegg til den opprinnelige avisen).

Ved hjelp av ressurssterke Time Warner har avisen kunnet sette opp en egen TV-stasjon CFN 13 som distribueres via Times Warners kabel-TV-nettverk. Selv har Sentinel investert i profesjonelle kameraer fra BBC til 3.000 dollar stykket. Multimediadesken regner redaktøren med har hatt en investeringskostnad på 50.000 dollar (inkludert 20 monitorer og PC-er).

Sentinel har fullstendig digitalisert infrastrukturen med en kostnad på syv millioner dollar i opprettelsen av den digitale ryggraden. I tillegg driver de to partnerne å tester ut interaktiv TV i et prøvemarked på 4.000 husholdninger.

TV-stasjonen når ut til 250.000 husholdninger og 285.000 eksemplarer av avisen som selges daglig. TV-salget foregår gjennom Time Warners salgsapparat.

- Vi regner med å tjene penger, sannsynligvis innen to år, sier redaktør Haile.

Likevel er det ikke de økonomiske utsiktene som har vært den største drivkraften for Orlando Sentinel i det grensesprengende forsøket.

- Vi har totalt endret på rutinene våre. Nå blir alle saker forberedt for krysspublisering i alle typer media. Vi publiserer saker til alle døgnets tider, og ikke bare én gang om dagen. Desken må ta hensyn til ulike typer medier, sier han.

Journalistene må være forberedt på å hoppe fra en nyhetskanal til en annen på et blunk og får bred erfaring i de forskjellige medienes styrker og svakheter. Ifølge redaktøren lager journalistene i snitt 50 innslag i løpet av en uke og multimedie-publisisten kartlegger alt redaksjonelt stoff som blir laget.

For enhver som vil starte opp et slikt ambisiøst foretak er det viktigste rådet fra Heire å forberede alle saker for multimediepublisering, ikke overføre dem fra ett medium til et annet i etterkant (avisartikler til web f.eks). Stadig øvelse og videotrening må til og alle avisfolk må innprentes at døgnet består av en eneste kontinuerlig deadline.

Staben må involveres i planleggingen av saker, ikke minst for å bygge eierskap til sakene og engasjement i produksjonsprosessen. Integrasjon er et nøkkelord for Orlando Sentinel.

Til toppen