Veritas størst på lagringsprogramvare

Amerikanske Veritas Software blir med oppkjøpet av et av Seagate datterselskap verdens ledende produsent av avansert lagringsprogramvare.

Amerikanske Veritas Software blir med oppkjøpet av et av Seagate datterselskap verdens ledende produsent av avansert lagringsprogramvare.

Avtalen om Veritas Softwares overtagelse av Seagate Software Network and Storage Management Group (NSMG) ble undertegnet og godkjent fredag den 28. mai. Veritas Software overtar NSMG ved å utstede 34 millioner aksjer til Seagate Technology verd til omtrent 21 milliarder kroner.

Dette fører til at Veritas Software til sammen får 2300 ansatte fordelt på 17 nasjoner. Selskapet blir da trolig verden største uavhengige produsent av lagringsadministrasjonsprogramvare for Unix, Windows NT og NetWare.

Veritas Software vil ifølge Terry Cunningham, president i Veritas Software, utnytte selskapenes sammenfallende bedriftskultur og visjoner til å trekke det beste fra begge de to selskapene for å opprettholde en ledende markedsposisjon.

Til toppen