VG Nett dømt i PFU

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener VG Nett brøt god presseskikk da nettavisen i fjor høst ikke lot en part få imøtegå kritikk. Årsaken var at VG nett sendte spørsmålene til gal epost-adresse. Ennå er nettaviser underrepresentert blant PFU-klagene.

Saken gjaldt flere spørsmål, men blant annet det at Luftfartstilsynet opererte med gammelt pensum. VG Nett lovte Luftfartstilsynet skriftlige spørsmål i saken, men publierte saken likevel før tilsynet fikk spørsmålene oversendt.

Årsaken til dette var at VG Nett sendte spørsmålene til en gal epost-adresse. Dette har VG Nett i ettertid beklaget, og tilsynet fikk komme til orde dagen etter, der kritikken ble imøtegått. VG Netts redaksjon har dessuten skjerpet rutinene etter dette.

Pressens Faglige Utvalg mener likevel at VG Nett brøt god presseskikk ved at redaksjonen ikke forsikret seg om at den parten som ble angrepet fikk en reell mulighet for tilsvar i tråd med Vær Varsom-plakatens punkt 4.12 som blant annet sier "De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger".


Leder i Pressens faglige utvalg (PFU) Thor Woje, som også er ansvarlig redaktør i Nordlands Framtid, sier til digitoday.no at det ennå ikke er noe som tyder på at nyhetsformidling på Internett gir oftere overtramp enn i papirmedier.

Nettaviser er faktisk underrepresentert i dag, med dagens klageantall, selv om også det kan ha sin forklaring. Woje peker blant annet på mediets flyktige natur, der sakene både kan være arkivert og endret før en eventuell feilaktig sak blir "oppdaget".


- Jeg konstaterer at formidlingen går raskt, kanskje vel raskt i forhold til de kontrollorganene en har. Dessuten virker det som om staben i enkelte redaksjoner også mangler noe fartstid. Dette er et område en bør ha fokus på, for det er ingen forskjell på den etiske håndteringen på sakene uansett hvilket medium de publiseres på, poengterer Woje.

I tillegg sier han debatten kommer på dette med å skille mellom hva som er reklame og hva som er redaksjonelt innhold, lenking og liknende.

Et annet spørsmål PFU diskuterer er hvordan nettmedier skal publisere PFUs kjennelser på nettet.

- Én ting er å publisere hele kjennelsen en har sett eksempler på. En annen er å gjøre publiseringen i en slik form at den når fram til leserne.
Til toppen