- Vi styres av digitalt hjemløse

En snau halvtime etter at statsminister Kjell Magne Bondevik hadde skrytt av norsk IT-politikk, fikk han svar av Nicholas Negroponte. - Vi styres av digitalt hjemløse som ikke forstår den teknologiske utviklingen, sa Negroponte til statsministeren.

- De digitalt hjemløse er menneskene som styrer våre land, våre selskaper og våre skoler. De som sitter i førersetet for samfunnsutviklingen, forstår ikke teknologien, sa Negroponte.

MIT-professoren holdt gratisforedraget for den norske klubben av tidligere studenter ved Massachusets Institute of Technology. Blant tilhørerne i salen var statsminister Kjell Magne Bondevik, som innledet før Negropontes foredrag. Statsministeren hadde i sitt innlegg presentert sine vyer om et samfunn der teknologien brukes til samfunnets beste.

- Vårt mål er å ligge i fremste rekke internasjonalt i bruk av IT. Vi har et godt grunnlag for å lykkes i informasjonsalderen, ikke minst fordi vi har en godt utbygd teknologisk infrastruktur, sa Bondevik.

Statsministeren kjente seg imidlertid hjemme når Negroponte snakket om de digitale hjemløse. Dette var ifølge professoren høyt utdannede og godt lønnede mennesker som likevel stod utenfor den utviklingen som nå skjer.

- Dette er ikke fordi de er dumme eller fordi de ikke har råd til å delta i utviklingen, men fordi de kom til denne planeten på feil tidspunkt, sa han og la til at også denne gruppen ville komme på nettet i løpet av kort tid, fordi barna deres ville trekke dem med seg dit.

Også Negroponte skrøt av de nordiske landenes fremsynthet i den teknologiske utviklingen. Selv om han ikke kjente til Norge, holdt han frem land som Danmark og Finland som gode eksempler på land som lå langt fremme i bruk av Internett.

- Jeg ser Europa som et smørbrød. På toppen av dette smørbrødet ser jeg de skandinaviske landene. Jeg vet ikke om dere vet å sette pris på det, men dere har et godt utgangspunkt med så mange mennesker som er tilknyttet Internett, sa han og holdt frem Tyskland og Frankrike som to land som ikke fulgte med i utviklingen. Disse landene hadde en sentralistisk samfunnsstyring som ikke fungerer med Internett, mente Negroponte.

- Du kan endre den digitale infrastrukturen i et hvilket som helst land med et enkelt grep. Lav lokaltakst på lokale telefonsamtaler. Hva gjør Tyskland og Frankrike? De setter opp prisene på lokalsamtaler!

Telefonselskaper som setter opp disse takstene for å subsidiere oppkjøp i utlandet, fikk også sitt pass påskrevet.

- Dette er kanskje økonomisk riktig for telefonselskapene, men det er ikke til beste for samfunnet som de lever av, mente Negroponte.

Til toppen