Viag Interkom blir AT&T/BT-partner

AT&T ser ut til å oppgi telesamarbeidet med tyske Mannesmann og velger Viag Interkom som partner i Tyskland. Det er følgen av et joint venture mellom AT&T og British Telecom (BT).

BT er sammen med Telenor medeiere i Viag Interkom.

Tyskland er Europas største telekommarked, der Telenor fikk en sentral plassering da selskapet ble invitert med av BT og tyske Viag i fjor. Telenors eierandel er 10 prosent, mens BT og Viag har 45 prosent hver.

AT&T eier 15 prosent i Mannesmann, som eier 74,9 prosent i Mannesmann Arcor, noe som gir AT&T en kontrollerende post i Arcor på 11,25 prosent. Det som er helt sikkert er at Viag Interkom kommer inn som hovedsamarbeidspartner for det nye joint venturet mellom AT&T og BT, og bare dette er gode nyheter for Telenor.

Viag Interkom får gjennom samarbeidet mellom BT og AT&T tilgang til et mye større marked, spesielt for næringslivskunder, som også inkluderer USA. Selskapet håper på inntekter i år i størrelsesorden 220 millioner USD (1,7 milliarder kr), som er rundt en tredel av hva den tidligere samarbeidspartneren til AT&T genererer.

Overfor The Wall Street Journal har selskapet ikke ønsket å si hvor mye salget av Concert-produkter utgjør

Viag Interkom planlegges i balanse fra 2001, etter store investeringer som innen utgangen av 2006 vil utgjøre 7,5 milliarder DM som skal føre til en omsetning på 10 milliarder DM eller en markedsandel på 8 prosent. I år forventes imidlertid et tap på 700 millioner DM.

Det er ennå usikkert om Mannesmann-selskapet faller helt utenfor AT&Ts fremtidige strategi eller om selskapet kan distribuere de felles AT&T/BT-produktene til sine kunder i konkurranse med Viag Interkom. Mannesmann ønsker naturlig nok en slik ordning. For Mannesmann er også samarbeidspartner med BT i Frankrike gjennom Cegetel, som er den fremste utfordreren til France Telecom.

Dette kan bli en løsning siden Concert allerede distribueres av flere enn to partnere i flere land allerede.

Til toppen