Vil flytte på 190 ansatte

Telenor Privat vil sentralisere kundeseservice og feilmeldingen til langt færre steder enn i dag. Vel 200 ansatte blir berørt av planene, ved at de må flytte til nytt arbeidssted, eller tilbys alternativt arbeid i andre Telenor-selskap.

- Vi hadde et drøftingsmøte i går kveld med de ansattes tillitsvalgte, og skulle informert om planene på informasjonsmøter i dag, sier informasjonssjef i Telenor Privat, Elisabeth H. Gjølme, til digi.no.

Hun sier at det kom ut biter av innformasjonen i går formiddag, noe som førte til aksjoner, blant annet i Stavanger, men at informasjonsmøtene vil gå i dag som panlagt.

- Selv om ansatte blir berørt vil vi forsøke å skaffe arbeid til alle, selv om vi ikke kan garantere det. Vi har avstemt dette med andre telenorselskap, slik at andre bygger seg opp der vi bygger oss ned.

Målet med å sentralisere serviceenhetene er å etablere færre og faglig sterkere miljøer i motsetning til dagens små og sårbare enheter. Servicekravene skal ikke reduseres.

Omstruktureringen i Telenor Privat skjer i sammenheng med innføring av et nytt IT-system.

I dag er den første dagen vi har hatt mulighet til å kunne informere om de planene som foreligger, sier Gjølme

I planene til Telenor Privat inngår det å redusere antall kundeserviceenheter fra sytten til åtte i løpet av 1998. Telenor vil beholde Drammen, Kristiansand, Bergen, Kristiansund, Hamar, Harstad og Hammerfest. Kundefronten i Oslo skal videreføres med dagens bemanningsnivå, mens enhetene i Skien og Kongsvinger skal etableres som spesialistenheter for klagebehandling og innkrevning. Avdelingene i Sarpsborg, Stavanger, Trondheim, Haugesund, Førde, Steinkjer og Bodø er foreslått avviklet.

145 feilmeldingen skal redusere antall lokaliseringer fra åtte til tre, der avdelingene iTrondheim, Gjøvik og Oslo styrkes, mens avdelingene i Bergen, Bodø, Stavanger, Tønsberg og Kongsvinger avvikles innen utgangen av 1998.

For Telenor Privat er effekten av omstruktureringene i kundeservice og feilmottak beregnet å gi kostnadsbesparelser på opptil 100 millioner kroner årlig fra 1999, mens merkostnadene i 1998 beløp seg til rundt 30 millioner kroner.

FAKTA:

Feilmottak 145 består av ca. 100 medarbeidere som mottar meldinger fra privatpersoner over hele landet når det oppstår feil på telefonforbindelsen. Feilmottak varsler andre enheter i Telenor som iverksetter feilretting. Publikum ringer gratis på telefonnummer 145.

KUNDESERVICE 140

Kundeservice 140 er Telenors viktigste kontaktledd for private telefonabonnenter. Virksomheten består av ca 650 medarbeidere som betjener henvendelser fra 1,8 millioner privatkunder over hele landet. Årlig besvares over 3,5 millioner telefonhenvendelser fra kunder som bl.a. gjelder bestillinger eller forespørsler om telefonregningen og Telenors tjenestetilbud. Publikum ringer gratis på telefonnummer 140.

FEILMOTTAK 145

Feilmottak 145 består av ca. 100 medarbeidere som mottar meldinger fra privatpersoner over hele landet når det oppstår feil på telefonforbindelsen. Feilmottak varsler andre enheter i Telenor som iverksetter feilretting. Publikum ringer gratis på telefonnummer 145.

Til toppen