Vil gi Celeron konkurranse

Selv om nyhetene fra Microprocessor Forum for det meste har omhandlet de stadig kraftigere prosessorene som skal komme, finnes det også nyheter for de med litt mindre full lommebok.

Det blir stadig flere som er villig til å vurdere PC-er som ikke inneholder en Intel-prosessor. Dette gjelder både produsentene og kundene av de aller billigste PC-ene. Men til tross for at det vi her snakker om er det nedre sjiktet av PC-markedet, vil de kommende prosessorene ha ytelser som kan sammenliknes med dagens Pentium II-prosessorer. I hvert fall hvis man skal tro det produsentene av disse prosessorene hevder.

For å oppnå så høy ytelse til en såpass lav pris som det her er snakk om, må man gjøre en del forbedringer i forhold til det Intel har gjort i sine Pentium II-brikker. For eksempel kan man ved å bruke en finere produksjonsmetode, for eksempel 0,18 mikron (Intel har for en stor del brukt 0,25 mikron det siste året), øke klokkehastigheten til brikkene betydelig. Å integrere store, sekundære hurtigminner direkte sammen med prosesseringsenheten vil også drive ytelsen oppover.

IDT, som tidlig neste år kommer med WinChip3, har brukt en noe annerledes metode. De fleste prosessorer på markedet har et relativt lite primært hurtigminne, ofte bare 16 kB. I WinChip3 har IDT utvidet dette til hele 128 kB, like mye som de nyeste utgavene av Intels Celeron har som sekundært hurtigminne. WinChip3 vil også ha et 256 kB sekundært hurtigminne integrert i selve brikken. Til sammen skal dette i de fleste tilfeller gi en betydelig ytelsesøkning. Prosessoren vil i første omgang komme med klokkefrekvenser på 266 og 300 MHz.

Sent neste år vil IDT komme med WinChip4. Denne prosessoren vil ha en kjerne som skal være i stand til å kjøre ved en klokkehastighet på 500 MHz. Ved å gå over til en 0,18 mikron prosessteknologi kan denne hastigheten muligens økes til 700 Mhz. IDT legger ikke skjul på at det Celeron som er WinChips viktigste konkurrent.

Men IDT er ikke alene om å planlegge rimelige og relativt raske prosessorer. Rise Technology, en nykommer på x86-markedet, satser på markedet for prosessorer i standardmaskiner, både når det gjelder stasjonære og mobile PC-er.

Rise hevder at selskapets prosessorer skal ha det laveste effektforbruket i forhold til klokkefrekvens blant prosessorene som vil finnes når selskapets prosessorer når markedet. I tillegg skal prosessorene være 15 prosent raskere enn Intels Pentium II ved samme klokkefrekvens.

Rise har to prosessorer, hvorav den ene snart skal komme på markedet. Begge er basert på selskapets mP6-kjerne, men den vanlige mP6-prosessoren har intet sekundært hurtigminne, kun et primært på 16 kB. For å hjelpe på dette begynner Rise mot slutten av året serieproduksjon av mP6 II, som har et sekundært hurtigminne på 256 kB integrert i selve prosessorbrikken.

Neste år vil mP6 II flyttes til en 0,18 mikron prosess, noe som skal gjøre prosessoren enda raskere.

(Kilder: IDT, Rise Technology, ZDNet UK)

Til toppen