Vil granske Telenors markedsmakt

Nå starter Konkurransetilsynet et prosjekt for å granske Telenors posisjon i det norske telemarkedet. Konsernsjef Tormod Hermansen må finne seg i antydninger om misbruk av markedsmakt.

- Det er Telenor som gjør det interessant å se nærmere på disse markedene. De har fingrene sine alle steder, og det er litt bekymringsfullt, sier avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, Lasse Fridstrøm, til dn.no.

Telenor er en gjenganger i klagebunkene til Post- og teletilsynet. Men Konkurransetilsynet er også kjent med selskapet. Så langt i år er det påbegynt ti saker der selskapet er involvert, mot åtte saker som ble påbegynt i fjor.

Målet er å granske om Telenors dominerende posisjon i de ulike markedene henger sammen og om dette påvirker selskapets evne og mulighet til å gjøre det vanskelig for selskapets konkurrenter.

Fridstrøm sier da også at det er tegn som tyder på at Telenor prøver å begrense de andre aktørenes muligheter i markedet, blant annet ved at ulike tjenester kan kobles til hverandre og ved at det gis lavere priser til Telenors egne kunder enn til andre kunder som vil benytte Telenors nett.

Til toppen