Vil ha eget eldrenett

Delrapporten fra eldres IT-forum ber om at det lages en egen eldreavis på Internett. Avisen skal fungere som et nett for å knytte folk over 55 år sammen på Internett.

Forslaget ble lagt på bordet til handels- og næringsminister Lars Sponheim under torsdagens presentasjon av delrapporten fra Eldres IT-forum.

Forumet ønsker seg en eldreavis der nettbrukere over 55 år skal få artikler og informasjon som har direkte betydning for deres hverdag. Det er ikke vurdert om avisen bør finansieres av offentlige eller private midler.

- Men jeg tror det vil glede statsråden at vi ikke ber om så mye penger, for det har jeg lite tro på når det gjelder denne aldersgruppen her, sa lederen for forumet, Per Øyvind Heradstveit, til statsråden under presentasjonen.

Eldreavisen skal også kunne fungere som et arbeidsmarked for eldre, der mennesker med spesiell kompetanse kan tilby sine tjenester overfor mindre bedrifter som ellers ikke ville ha råd til å kjøpe denne kompetansen.

- Her får vi en arbeidskraftressurs som er mer mobil enn vi noen gang har hatt, fordi vi kan jobbe fra hjemmet. Dermed kan vi tilby tjenester, kanskje spesielt til småbedrifter som ellers ikke ville hatt råd til egne konsulenter innenfor spesialfelt, sa Heradstveit.

Han foreslo videre at voksenopplæring i IT for eldre burde komme i gang som en del av den ordinære voksenopplæringen. Forumet skriver i sin delrapport at det må settes inn tiltak for å nå de som kan motivere de eldre til å overvinne terskelen til teknologien.

Samtidig kom han med et lite hjertesukk til teknologikarusellen.

- Hopper ikke sjefer i bedrifter og andre på dette for lett, fordi nå sier noen teknologer at vi hele tiden må ha det siste og mest oppdaterte? Er det de vi tror styrer oss som virkelig styrer oss, eller er det teknologene, spurte han og fikk medhold fra statsråden.

- Denne utviklingselven renner så utrolig fort, at det kan være vanskelig å se hvor den bærer. Det dummeste vi kan gjøre er å bare hoppe i elva og be om pause, sa Sponheim.

En debatt om eldre og IT føres på nettstedet til Eldres IT-forum, som du finner ved å klikke på pekeren oppe til høyre for denne artikkelen. Der kan du komme med egne innspill og idéer på hvordan et eventuelt eldrenett bør legges opp.

Til toppen