Vil øke batteritiden med 400 prosent

80 prosent av strømmen som forbrukes av en PDA eller en mobiltelefon får brukeren aldri noen glede av. Med dette som fokus vil National Semiconductor og ARM samarbeide om å redusere strømforbruket i håndholdte enheter.

National Semiconductor og ARM annonserte nylig at selskapene vil gå sammen om å utvikle og markedsføre strømsparende systemer, noe selskapene hevder vil øke batterilevertiden i håndholdte enheter med så mye som 400 prosent.

De to selskapene vil ifølge Electronic News kombinere to nyutviklede teknologier og gjøre dem tilgjengelige som en åpen standard, i et forsøk på å få hele bransjen til å adoptere teknologien.

Peter Henry, visepresident i Nationals grupper for bærbare strømstrømsystemer, sier til Electronic News at den første generasjonen med produkter vil få en forbedret batteritid på mellom 25 og 75 prosent i snitt. Fokuset vil da være på innbygde SOC-er (System-On-a-Chip) i mobilteleforner og andre mobile enheter. I løpet av de neste par årene vil forskjellige forbedringer som tilsammen skal gjøre 400 prosent bedre batteritid mulig.

Ifølge Henry vil to deler av de samlede teknologiene utgjøre den åpne standarden. Den første deler er ARMs programmeringsgrensesnitt, som sammen med operativsystem og applikasjonskode tilbyr en standardisert måte å kommunisere med en SOC med intelligent strømstyring. Systemet vil dynamisk justere nivået på CPU-ytelsen etter behov gjennom en standard programmeringsmodell.

Den andre delen av den åpne standarden vil være Nationals PowerLife, et maskinvaregrensesnitt som tillater kommunikasjon mellom SOC-en og de nødvendige, eksterne strømforsyningskomponentene. Dette gjøres ved at den tilhørende, eksterne strømstyringsbrikken tilpasser hva den minste nødvendige forsyningsstrømmen til enhver tid må være.

De første testeksemplarene som utnytter disse teknologiene vil dukke opp i andre kvartal av 2003.

Til toppen