Vil redusere statens utbytte

Telenor-sjef Tormod Hermansen mener statens utbytte på 47 prosent er i høyeste laget. "Mangelfull og lite gjennomtenkt" er Hermansens karakteristikk av statens politikk på området.

Utbyttet til staten de siste tre årene har vært på 550 millioner kroner (1995), 950 millioner kroner ('96) og 570 millioner kroner ('97).

Hermansen sa på torsdagens pressekonferanse i Oslo, der de foreløpige regnskapstallene for 1997 ble lagt fram, at et utbytte på 47 prosent er "i meste laget".

- Dette går ut over våre muligheter, og betyr i realiteten at vi må komme raskere tilbake til våre eiere med en anmodning om ny kapitalutvidelse, sier Hermansen.

- Utbyttet nå ble imidlertid ikke fullt så ille som året før, men er ifølge Hermansen fremdeles høyere enn det burde vært.

Selv anbefaler Telenor-sjefen et utbytte på rundt 30 prosent.

- Dette er noe som uansett skal vedtas av generalforsamlingen senere, og det er lite trolig at det vedtaket vil avvike så mye fra styrets anbefaling.

TABELL: Telenors utbytteandel (alle tall i millioner kroner)

1997* 1996 1995
Res. etter skatt 1.212 1.910 1.481
Utbytte -570 -950 -550
Til disp. 642 960 931
Utbytteandel 47% 49,7% 37,1%

(Kilde: Telenor)

Til toppen