Vil skape verdens største teleselskap

De store telegigantene presses av ny teknologi fra alle kanter og søker hverandres hjelp. Men myndighetene i USA og EU brummer.

Gigantfusjonene og oppkjøpene i telesektoren ser ingen ende å ta.

En serie enorme oppkjøp har blitt planlagt, gjennomført eller forkastet av myndighetene. For under press fra en rivende teknologisk utvikling og en serie aggressive nykommere leter alle etter partnere som kan skape markeds- og investeringsmakt.

Den ferskeste - og kanskje mest utrolige - fusjonsplanen er samtalene AT&T og British Telecommunications har begynt. Selskapene var tidligere de store telemonopolene i hvert sitt land, og samtalene minner derfor om Telenor-Telia-fusjonen.

Foreløpig foregår samtalene på et uformelt plan, det er ikke kommet til konkrete forhandlinger, skriver Wall Street Journal. Men avisen kan avsløre at samtalene har foregått mellom toppsjefene selv - AT&T-styreformann C. Michael Armstrong og toppsjef i BT, Sir Peter Bonfield.

AT&T og BTs samtaler er dog kanskje ikke så overraskende - de to selskapene kjenner hverandre godt gjennom sitt samarbeid i alliansen Concert. En fusjon skal ha vært luftet før, men nå er samtalene mer konkrete.

Særlig Bonfield har vist seg som en handledyktig mann - han har nettopp sikret seg Telenor-deleide tyske Viag Interkom. Men han trakk seg fra fusjonene med amerikanske MCI og spanske Telefonica.

En fusjon vil løfte partene helt opp i teten alle viktige felter innen telebransjen. Med en (i dag kombinert) markedsverdi på 185 milliarder dollar, ville selskapet være verdens største fastlinje-eier og verdens tredje største mobiloperatør. Selskapene konkurrer dessuten ikke i hverandre hjemmemarkeder.

Men de to selskapene står foran enorme utfordringer. Telenor-Telia-fusjonen viser hvor mye kultur kan ha å si, og forskjellene mellom USA og England er nok større enn mellom Norge og Sverige. Men selskapene har en stor fordel: de var de første telemonopolene som ble deregulerte og har derfor en friere stilling enn Telenor og Telia.

I tillegg kommer myndighetene - både EU og USA har vist seg villige til å stoppe fusjoner, sist WorldCom avbrutte fusjon med Sprint.

Les mer om den strandene fusjonen:


Sprint og WorldCom dropper megafusjon
EU vil ikke ha gigantfusjon
Gamle lover bremser USAs trådløse fremtid

Til toppen