Visjoner for informasjonsbehandling

Tor Haug er opptatt av å gjøre elektronisk behandling og lagring av data enklere. Arbeidet er samlet i en bok som nylig kom ut, og idéene er kandidat til Rosings kreativitetspris.

Tor Haug er utdannet bedriftsøkonomisk kandidat fra BI og bruker i dag tittelen metodeutvikler. Han har lang fartstid fra IT-bransjen og satt blant annet som formann i den Norske Dataforening på 70- og like inn på 80-tallet.

Haug arbeidet som konsulent på 60- og 70-tallet, og satt den gang som ansvarlig for oppbygningen av datafagene ved BI. Han har senere vært utviklingssjef i Norske Folk, som senere gikk over til å hete Uni. Tor Haug har gitt ut boken "Målrettet prosjektstyring", og denne boken er nå i sin tredje utgave i Norge. Den er oversatt til en rekke europeiske språk, deriblant italiensk, engelsk, tysk og fransk. I Sverige brukes boken som studentlitteratur. De siste tre årene har han vært medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Som partner i Coopers og Lybrand har han virket som konsulent, og her gikk arbeidsoppdragene ut på å styre prosjekter eller drive med prosjektopplæring i større bedrifter. I 1993 var han med på arbeidet med å standardisere NRK på Microsoft-produkter. NRK hadde på denne tiden det meste som fantes av tekstbehandlingsprogrammer, over 30 forskjellige databaser og fem e-post-systemer som ikke kommuniserte med hverandre.

- Det var her jeg oppdaget hvor mye det går an å rote med elektronisk arkivering, sier Haug. De siste tre årene har han systematisk drevet med metodeutvikling for datasystemer hvor målet hele tiden har vært å få en enklere overbygning for de forskjellige programvarene som finnes i dag.

- Å lage ting komplisert er enkelt, sier Haug. Hans mål er å lage et på overflaten enkelt system for lagring av data uavhengig av systemet det lagres fra og hentes opp i.

- Brukeren skal bruke tid på det han eller hun kan best, og ikke kaste bort tid på rent datatekniske ting, sier Haug. Han legger til at han neppe hadde satt i gang med dette arbeidet dersom han på forhånd hadde visst hvilken stor oppgave dette ville bli.

De siste tre års arbeid har resultert i boken "EPR- den nye informasjonsbehandlingen" som kom ut for en måned siden. Boken inneholder idéer for et system som skal gjøre utveksling og lagring av informasjon enklere enn det Tor Haug synes produkter i markedet gjør i dag.

- Hele tankegangen er så unik at hele boken og begrepene jeg benytter, er patenterte, sier Haug.

Til toppen