Vokser på spisskompetanse

Omsetningen i Telenors internasjonale engasjement skal øke fra i underkant av syv milliarder kroner i år til i underkant av 20 milliarder i 2003. Telenor varsler en kritisk gjennomgang av sine internasjonale aktiviteter med tanke på å avhende de finansielle investeringene.

Omsetningen i Telenors internasjonale engasjement skal øke fra i underkant av syv milliarder kroner i år til i underkant av 20 milliarder i 2003. Telenor varsler en kritisk gjennomgang av sine internasjonale aktiviteter med tanke på å avhende de finansielle investeringene.

- Vi skal erobre nye markeder i Europa ved hjelp av vår spisskompetanse, sier visekonsernsjef i Telenor, Terje Thon.

Mobilsiden alene skal utgjøre 30 prosent av selskapets internasjonale virksomhet i 2003, og selskapets uttalte mål er å bli en av de ti største mobiloperatørene i Europa. Selskapet ligger i dag rundt 11.-12. plass.

800.000 mobilkunder er foreløpig status for Telenor i de ti mobilprosjektene selskapet har eierandeler i. Tall som Terje Thon la fram på Telenors presseseminar på Sundvolden tirsdag, viser at Telenor ved utgangen av 1999 vil passere 2,5 millioner kunder i sine mobilprosjekter, som vil si en vekst på 1,3 millioner de neste 14 månedene.

Blant de målene som Thon setter for Telenors utenlandske satsing er:

  • nummer tre på satellitt i Europa
  • nummer en på digital TV-distribusjon i Norden
  • et av de to største europeiske selskapene på carriertjenester
  • et av de fem største selskapene på media/katalogvirksomhet
  • et av de fem største selskapene på Internett i Europa, med spesiell fokus på små land gjennom oppkjøp

For å få til dette skal Telenor investere anslagsvis 18 milliarder kroner ut til og med 2001.

Viktig for Telenors internasjonale investeringer er at ingen mobilprosjekt så langt har mislykkes.

- Men vi lyktes ikke med personsøkersatsingen eller med Marlink, sier Thon.

Inntil ti prosent av Telenors investeringer i utlandet går til prosjekter i markeder med høyere risiko, som i Øst-Europa.

Thon varslet også at Telenor vil utvikle seg i en retning der en begrenser antall internasjonale partnere i nye og eksisterende prosjekter, noe som betyr en vurdering av eksisterende portefølje, og mulige nedsalg.

Målet er å finne flere faste samarbeidspartnere i flere prosjekter, noe som for Telenors vedkommende blant annet betyr British Telecom.

Et problem så langt er satsingen i Sverige, der Telenor gjennom Telenordia sitter på en mobillisens som så langt ikke er bygget ut. Telenordia selv har lovet en avklaring i løpet av året, mens Thon nøyde seg med å si at Telenordia må ha mobiltelefoni i Sverige for å kunne konkurrere på like vilkår med sine hovedkonkurrenter.

Thon hadde ikke mye godt å si om den svenske Post og telestyrelsen, som regulerer det Svenske telemarkedet.

- Vi synes PT i Sverige er alt for lite spreke, og preges av treghet og konservatisme, det motsatte av tilsvarende norske myndighet, sier Thon.

Telenors mobileventyr (Kilde: Telenor, per august 1998.*= GSM 1800, ellers GSM 900 **=GSM 900 og GSM 1800)

Land Selskap Lansert Kunder
Norge Telenor Mobil (100%)** mai 93 1,4 mill
Ungarn Pannon GSM (25,8%) mars 94 340.000
St. Petersburg North-West GSM (12,7%) januar 95 90.000
Montenegro Pro-Monte GSM (40,1%) juli 96 25.000
Irland Esat Digifone (45%) mars 97 165.000
Bangladesh Grameen Phone (51%) mars 97 24.000
Ukraina Kyivstar GSM (35%) desember 97 3.000
Stavropol Stavtelesot (49%) januar 98 1.000
Kaliningrad Extel (49%) april 98 1.000
Hellas Cosmote (30%)* mars 98 130.000
Østerrike Connect Austria (17,45%)* oktober 98 2.000
Tyskland Viag Interkom (10%)* oktober 98 -
Sum 781.000
Til toppen