Vurderer pressestøtte til nettaviser

Det kan gå mot lysere tider for norske nettaviser, der mange sliter tungt med å få endene til å møtes: I disse dager vurderer Kulturdepartementet om også nettaviser skal få pressestøtte.

digitoday.no får opplyst at Kulturdepartementet, gjennom arbeidet med en stortingsmelding om mediepolitikk, tar opp pressestøtte til nettaviser.

Dette bekrefter ekspedisjonssjef Roy Kristiansen i medieavdelingen i departementet overfor digitoday.no.

- Vi jobber med en stortingsmelding om mediepolitikken, etter Dagspresseutvalges forslag. Det er gjennom dette arbeidet vi drøfter pressestøtte til nettaviser, sier Kristiansen.

Men ingenting er besluttet ennå, og Kristiansen vil derfor ikke kommentere hvordan man ser for seg en slik løsning.

Stortingsmeldingen om mediepolitikk skal etter planen legges frem til høsten, og man vil ikke før den tid få vite om pressestøtte til nettaviser faktisk kommer. Men etter hva digitoday.no erfarer er det samtaler på gang i flere departementer som omhandler dette området - blant annet i Finansdepartementet.

Innhold på nett ble også gjennomgått da statssekretær Tore O. Sandvik, fra Nærings- og handelsdepartementet, la frem eNorge 3.0, regjeringens rullerende IT-plan.
Et av de nye tiltakene i eNorge 3.0 lyder slik: "Vurdere langsiktig program for tjenesteutvikling og innhold med fokus på forskning og utvikling og næring".


Programmet skal etableres i 2002 og skal blant annet støtte opp under aktiviteter innenfor multimedia, e-læring, språk og kultur.

Kommersiell drift av nettaviser har vist seg være mindre innbringende enn hva bransjen hadde ventet seg, og på en pressekonferanse mandag kunne statssekretær Sandvik bekrefte at regjeringen så nærmere på bransjens problemer.

Da saken sist var oppe, i 1998, mente Statskonsult at "Vi kan ikke se at det er mulig å innlemme nettaviser i en støtteordning i Norge med det regelverket og de mål som i dag gjelder for støtten".

Det ble følgelig heller ikke noe pressestøtte til nettaviser.

Til toppen