Wang saksøker Netscape og AOL

Wang Laboratories mener Netscape Navigators bokmerker og måten å lagre nettsider på, bryter med patentrettigheter fra 1984.

Søksmålet ble innlevert myndighetene i delstaten Virginia i oktober i fjor. Det ble først kjent da Netscape tirsdag gikk ut med en appell om støtte på sitt utviklernettsted Mozilla. Verken Wang eller AOL (America Online) har kommentert saken i amerikansk presse. Den eneste kilden til opplysninger er følgelig Netscape. Mozilla har en peker til Wang Laboratories' patent fra 1984.

Patenten gjelder et videotekstsystem. Ifølge Netscape påstår Wang at patenten beskytter oppfinnelsen av elektroniske bokmerker, samt to måter å lagre websider hentet fra en tjener: For det første ved å bruke "Save As"-funksjonen, for det andre ved at filer lagres med filetternavnet, og filetternavnet deretter brukes til å signalisere egenskaper som brukes når filen skal leses igjen.

Netscape betrakter patentet som "ukrenket, ikke håndhevbar og ugyldig". Selskapet peker på at tilsvarende metoder og betegnelser ble anvendt før patentsøknaden ble innlevert, blant annet i "Alto- og Star-datamaskiner fra Xerox Park, terminaleumlatorer, tilkoplingsprogramvare fra tidlig på 1980-tallet som CrossTalk, symbolske linker (ln -s) i Unix, og forskjellige andre 'videotekst'-systemer som Telidon, Prestel og Mupid som ble brukt på slutten av 1970-tallet og tidlig på 1980-tallet.

Netscape ber alle som har kunnskap til kommersiell bruk av Wangs påståtte oppfinnelser fra før 30. mars 1983, om å underrette nettstedet Mozilla med full dokumentasjon om vare, dato og egenskaper.

Tidsskriftet Wired har innhentet synspunkter fra David B. Himelstein, en advokat i San Diego som har spesialisert seg i patentbeskyttelse av Internett-programvare. Han har svært vanskelig for å tro at søksmålet har noen sjanse på å vinne fram. Han forstår heller ikke hva Wang prøver å oppnå.

Man må for eksempel anta at Wangs nære samarbeidspartner Microsoft, også har en nettleser som bryter Wangs påståtte rettigheter til Save As og bokmerker, selv om det hos Microsoft heter "favorites".

Microsoft ville ikke kommentere saken overfor Wired.

Wang Laboratories foretrekker i dag å kalle seg Wang Global, selv om det formelle navneskiftet etter overtakelsen av Olsy i mars ennå ikke er konsekvent gjennomført på selskapets nettsted. Wang var en kjent minimaskin og nettverksprodusent hvis framgang fikk en brå slutt da PC-nettverk kom på moten i slutten av 1980-tallet. Selskapets forretninger består i dag av service, support og systemintegrasjon. Cisco, Intel og Microsoft betegnes som de nærmeste samarbeidspartnerne. Før overtakelsen av Olsy hadde ikke Wang noen tilstedeværelse i Norge.

Til toppen