WAP er som en bar uten drinker

Telefonene er bra, men WAP-tjenestene er ubrukelige. Dette er konklusjonen i Nielsen Normans undersøkelse om WAP. "Som en bar uten drinker" sa en av forsøkspersonene.

Nielsen Norman Group er et amerikansk konsulentselskap som er spesialisert i brukbarhet og brukervennlighet. Det er interessert i å finne ut hvordan ting virker i praksis i dagens virkelighet.

Den 90 sider lange rapporten fra gruppens WAP-undersøkelse ble offentliggjort torsdag. Du kan få rapporten i pdf-format fra selskapets nettsted, for bare 18 dollar.

Undersøkelsen ble gjennomført i London i høst. 20 personer, fordelt på ulike alders- og IT-kompetansegrupper, ble utstyrt med hver sin WAP-telefon. Straks de fikk telefonene, ble de observert under kontrollerte forhold mens de utførte en rekke oppgitte oppgaver. Så fikk de beholde telefonene en ukes tid, og brukte dem på de mange WAP-tjenestene som storbyen tilbyr sine innbyggere. Da uka var omme, ble de igjen observert under kontrollerte forhold mens de gjennomførte nye oppgitte oppgaver på sine telefoner. Forsøkspersonene ble intervjuet om sine erfaringer, og de leverte også egne skriftlige rapporter.

Det er ingen feil ved selve telefonene, heter det i rapporten. Forsøkspersonene fikk utdelt apparater fra både Ericsson og Nokia. Tre slags problemer gikk igjen: Skjermstørrelsen gjorde at tekst ofte var vanskelig å lese. Grensesnittet var ofte vanskelig å forholde seg til. Det tok for lang tid å laste ned data.

Opplevelsen var jevnt over at selv enkle oppgaver krevde for mye tid og krefter.

- Uansett hvor dårlig en teknologi er, vil det finnes noen tilfeller av folk som er så desperate at de bruker den uansett, sier en av de ansvarlige for undersøkelsen, Jakob Nielsen, til New York Times. - Det er dette stadiet mobilt Internett på WAP-telefoner befinner seg på i dag.

Nielsen er spesielt kritisk til teleoperatørenes markedsføring, som han mener forleder folk til å tro at WAP gir fullverdig tilgang til Internett.

En av forsøkspersonene, en femti år gammel lærer, sammenliknet WAP med et ferieopphold på et sted der alt fortsatt var på byggestadiet - og der for eksempel baren bare serverte øl, og ingen drinker.

I de avsluttende intervjuene ble forsøkspersonene spurt om det var sannsynlig at de ville skaffe seg en WAP-telefon innen et års tid. 70 prosent sa nei. Så ble de spurt om det var sannsynlig at de ville skaffe seg en WAP-telefon innen tre års tid. Da sa 80 prosent ja.

Til nettmagasinet allNetDevices sier Nielsen at WAP står for "wrong approach to portability". (Dette er nytt: I fjor høst sto forkortelsen for "where are the phones".) Han mener selskaper bør bruke krefter på å planlegge sin strategi for det mobile Internett, framfor å kaste bort tid på å få ut tjenester på kort sikt.

Nielsen sammenlikner årets WAP-undersøkelse med Web-undersøkelse hans selskap gjennomførte i 1994, før Internett fikk sitt store gjennombrudd blant brukerne. Konklusjonen hans er at potensialet er stort, men at den store bruken ikke kan komme før tidligst i 2003.

Til toppen