WAP skaper muligheter og problemer

Mens mobiloperatørene forbereder mobilt Internett, har de første tjenestene som tilbys gjennom WAP ikke klart å få kundene interesserte nok. Mange anser WAP som vanskelig, samtidig som det er her mobilbransjen skal hente mange av sine kommende inntekter.

Tross det venter det internasjonale konsulentselskapet Boston Consulting Group (BCG) at det skal finnes 360 millioner brukere av mobilt Internett i 2003, og i en rapport som nettopp er lansert skriver selskapet at en tror på en rask utvikling av nye tjenester til tross for dagens dårlige resultat.

Studien sier at inntektene fra mobilt Internett vil ende på nærmere 100 milliarder amerikanske dollar i 2003, som med 360 millioner brukere gir en inntekt per abonnent på noe over 200 kroner hver måned.

BCG har tatt utgangspunkt i 1850 mobilbrukere i seks land; Sverige, USA, Japan, Tyskland, Frankrike og Australia, og konkluderer med at selv om dagens tjenester ikke har slått an, vil det komme tjenester som oppfyller forbrukernes behov.

"Mobile Commerce: Winning the On-Air Consumer," retter søkelys på en rekke problemer. Nesten to tredjedeler (63 prosent) av svensker med tilgang til mobilt Internett har aldri brukt tjenestene og av dem som har brukt tjenestene gir nesten hver tredje kunde (32 prosent) opp etter de første forsøkene. Samtidig tror majoriteten av mobilabonnenter med WAP telefon at vi kommer til å se en eksplosiv vekst innen mobile tjenester.

- Vi forventer at mobilt Internett kommer til å bli en del av hverdagen og at utviklingen kommer til å gå fort, sier prosjektleder i BCG, Geir Olsen. - De nordiske landene ligger i forkant av utviklingen innen mobilt Internett. Det er naturlig å anta at atferdsmønsteret til norske mobilbrukere ligger nært opptil det rapporten forteller om de svenske mobilbrukerne. Allerede i løpet av de nærmeste tre årene kommer mer enn halvparten til å bruke mobiltelefonen i betalingstransaksjoner, og over seksti prosent vil daglig benytte mobilt Internett.

Halvparten av de forventede inntektene i 2003 vil komme fra dataoverføring, faste avgifter og reklame, mens halvparten er erstatninger for transaksjoner og tjenester over de mobile plattformene. Undersøkelsen viser at forbrukerne ikke er interesserte i å betale for allmenn informasjon som nyheter, vær og sport. De aksepterer heller ikke høye faste avgifter eller uønsket reklame.

- Undersøkelsen viser tydelig at skreddersydd innhold er en forutsetning for at forbrukerne skal være villige til å betale. Utfordringen for bedrifter innen mobilt Internett kommer til å bli å finne nye inntektskilder, som personalisert reklame og nye transaksjonsgebyrer, sier Olsen.

Blant de svenske deltagerne i undersøkelsen fremkommer lav hastighet og dårlig innhold som de største barrierene for nye kunder. Dette reflekteres også hos de tyske kundene, mens man i de andre landene er mest opptatt av høye kostnader forbundet med tjenestene. Alle landene er kritiske til de dårlige navigasjonsfunksjonene på dagens mobilplattformer, med litt mindre fokus på dette i Japan, der teknologien er mer brukervennlig.

- Dagens mobile tjenester lever ikke opp til forbrukernes forventninger. Hverken hastigheten, brukergrensesnittet eller de høye kostnadene oppfyller kundenes krav. Dette er noen av de viktigste fokusområdene for operatører og bedrifter som utvikler fremtidens plattformer.

Olsen sier at en ser at verdikjeden brytes opp, og at det ikke er gitt at det er dagens aktører som har det beste utgangspunktet.

Til toppen