Wassenaar-høring i USA om kryptering

I desember ble landene i Wassenaar-samarbeidet enige om felles regler for å begrense eksporten av krypterende programvare. Intet mer er skjedd i Norge, men i USA skal det avholdes en offentlig høring.

Som det framgår av tidligere artikler på digi.no (se pekere i høyre marg) gikk de øvrige Wassenaar-landene 3. desember 1998 med på et amerikansk forslag om å begrense eksporten av all krypterende programvare med nøkkellengde over 64 biter.

Spesialrådgiver Harald Schiøtz i Utenriksdepartementet sier til digi.no at de nye bestemmelsene nå er oversatt til norsk, og at man avventer en avklaring med EU-landene, særlig Sverige og Danmark, før man offentliggjør denne oversettelsen.

- Det er viktig at vi praktiserer reglene etter samme forståelse som våre nærmeste naboer, sier Schiøtz. - Jeg kan dessverre ikke oppgi noe tidspunkt for når denne avklaringen kan skje.

Schiøtz sier han har fått en del henvendelser fra norske aktører som er misfornøyd med det som vil bli den nye ordningen.

Per Morten Hoff i Kontor- og datateknisk landsforening (KDL) sier at han ikke har arbeidet spesielt med Wassenaar-samarbeidets nye regler for krypto-eksport. Han er blitt orientert om at det skjer noe innen KDLs europeiske samarbeidspartner Eurobit.

John Gilmore i Electronic Frontier Foundation (EFF) har sendt ut en varsel om en forestående amerikansk høring som vesentlig kommer til å dreie seg om Wassenaar-samarbeidet og de nye reglene for krypto-eksport. Høringen organiseres av underkomitéen for kryptering under presidentens Eksportråd (PECSEND - President's Export Council, Subcommittee on Encryption). Han peker på at den offentlige innkallelsen såvidt tilfredsstiller lovens formelle regler, selv om den ikke sier noe om at det er Wassenaar og kryptering som skal behandles.

Høringen avholdes fredag 15. januar i lokalene til Hewlett-Packard i Cupertino sør for San Francisco, i en sal med 60 sitteplasser. 30 av disse er reservert de faste deltakerne, det vil si selve rådet og dets gjester, blant dem (i tillegg til Gilmore selv) IBMs krypto-ekspert Kevin McCurley, Microsofts senior juridiske rådgiver Ira Rubenstein og den kjente talspersonen for Internett Esther Dyson.

Publikum får et kvarter før hovedinnledningene til å uttrykke egne synspunkter.

- Det er en anledning til å se myndighetenes Alice i Eventyrland-aktige opptreden i det de forsøker å manipulere en antatt uavhengig rådgivningsgruppe til å se bort fra keiserens nakenhet, skriver Gilmore.

Til toppen