Windows 2000 klar for leverandørene

Microsoft har klargjort Windows 2000 for levering til produsenter av tjenere og PC-er. Opptil 1000 utviklere har arbeidet med koden i over tre år. Den samlede utviklingskostnaden anslås til rundt én milliard dollar.

Microsoft har klargjort Windows 2000 for levering til produsenter av tjenere og PC-er. Opptil 1000 utviklere har arbeidet med koden i over tre år. Den samlede utviklingskostnaden anslås til rundt én milliard dollar.

For Microsoft er utviklingen av Windows 2000 det viktigste prosjektet i selskapets historie. Den opprinnelige ambisjonen var å lage et felles system med tilpassede varianter til alle markeder, fra forbruker PC-er til store flerprosesserende tjenere. Men oppgaven ble for stor, og for halvannet år siden måtte tidsplanen revideres. Press fra ulikt hold, og blant annet utfordringen fra Linux og den åpne skolen for utvikling av programvare, gjorde at utviklerne møtte en flom av forventninger til ulike former for funksjonalitet. Følgen ble en svulmende kodemengde og et overveldende antall feil, ifølge amerikanske medier.

På klientsiden framstår Windows 2000 - klientversjonen er døpt "Professional" - i dag som et system for profesjonelle brukere, mens forbrukermarkedet neste år vil oppfordres til å oppgradere til Windows 98-oppfølgeren Millennium. Klientutgaven har en rekke drifts- og bruksforbedringer i lokalnett. Disse tar sikte på å senke drifts- og supportkostnadene i forhold til dagens nivå for Windows-baserte PC-er. En egenskap som kanskje spesielt brukere av bærbare maskiner vil sette pris på, er mulighet for automatisk speiling av filer mellom lokal disk og tjener. Andre egenskaper, blant annet støtte til USB og troverdige "plug and play" egenskaper for PC-kort, er hentet fra Windows 98.

På tjenersiden har hovedhensynet vært å tilfredsstille raskt økende krav til ytelse, sikkerhet, pålitelighet og drift, særlig med tanke på å være konkurransedyktig mot Unix, kanskje spesielt Solaris og Linux. Pålitelighetstestingen alene skal stå for 160 millioner dollar av den milliarden som utviklingen skal ha kostet. Tjenerversjonen kommer i fire utgaver: 2000 Server og 2000 Advanced Server blir tilgjengelige samtidig med klientversjonen, mens 2000 Data Server har fått enda en utsettelse.

Systemet kan drive maskiner med opptil åtte prosessorer. Nye driftsegenskaper omfatter blant annet fjerninstallasjon og oppgradering, samt katalogtjenesten ActiveDirectory.

Microsoft skal for lengst ha lagt om sin interne drift til Windows 2000. Også flertallet av medarbeidernes arbeidsstasjoner skal være over på systemet. Under den siste testfasen har flere andre selskaper også basert sin drift på Windows 2000, blant dem flere idrettslag, Ubid.com og Wells Fargo.

IT-bransjen står ved et strategisk veiskille, og det er klart at PC-ens dominerende posisjon går mot slutten. Brukerprogramvare ser ut til å gå mot abonnementsmodellen. En omlegging til fete tjenere og tynne klienter vil komme i gang for alvor når bredbåndsaksess blir mer allment tilgjengelig. Windows 2000 påskynder denne utviklingen ved å gjøre fete Windows-baserte tjenere til et mer troverdig alternativ. I yrkeslivet vil fete klienter forbeholdes de som virkelig har bruk for dem, men også disse vil utstyres med morgendagens alternative, lette klienter med trådløs nettilgang.

I denne utviklingen kan ikke kontorsuiten Office fortsette å være Microsofts krumtapp. Den rollen må overtas av tjenerplattformen. Valg av tjenerplattform vil styre organisasjoners valg av øvrig programvare. Windows 2000 er Microsofts overlevelsesstrategi, og betingelsen for at all den øvrige hektiske satsningen innen bredbånd, telekommunikasjon, tynnklientsystemet Windows CE, trådløse nettverk og så videre skal kunne lykkes.

Les tidligere artikler om Windows 2000:


Til toppen