Windows CE tilrettelagt for 64-biters prosessorer

Gjennom et samarbeid mellom Microsoft, MIPS og NEC er beta-utgaven av den nyeste versjonen av Windows CE - "Talisker" - klargjort for 64 biters prosessorer.

"Talisker" ble gjort offentlig tilgjengelig i beta 2-utgave for 32 biters prosessorer 13. august i år.

Et samarbeid mellom Microsoft og prosessorprodusentene NEC og MIPS har ført fram til en 64-biters utgave av Talisker for nye 64-biters prosessorer fra NEC, basert på en kjernedesign fra MIPS.

I dag er 64 biters prosessering forbeholdt servere, avanserte arbeidsstasjoner og avanserte spillmaskiner. Prosessorene som 64-biters Talisker skal kjøre på, er beregnet spesialiserte apparater innen multimedia, grafikk og andre oppgaver som krever mye beregning. En spesiell arkitektur gjør det mulig å øke tallet på instrukser per klokkesyklus i slike applikasjoner, slik at klokkefrekvensen kan settes ned. NEC opplyser at de aktuelle prosessorene kan kjøres ned i 300 MHz og oppnå samme ytelse som tidligere prosessorer i 500 MHz. Det gir mindre strømforbruk og begrenset varmeutvikling, og skal samtidig gjøre oppgaven enklere for dem som skal bruke prosessorene i sine apparater.

En primær anvendelse skal være til settoppbokser som kjører digital video og audio over en Internett-forbindelse. Partene ser også for seg anvendelser innen dedikerte bokser som skal tilby samband, kryptering, e-handel og underholdning på nivåer som ikke er tilgjengelig gjennom 32 biters-dataprosessering.

Utviklere tilbys pakker med Talisker, utviklingsverktøy som kan kjøres på Windows arbeidsstasjoner, og kort med komponenter slik at applikasjoner kan utvikles før det dedikerte apparatet de skal kjøres på er ferdig konstruert.

MIPS-kjernen er tidligere brukt i en rekke apparater, blant dem spillkonsollene Nintendo 64 og Sony PlayStation2. Arkitekturen har den fordelen at den kan kjøre 32 biters binærkode uten rekompilering.

Til toppen