- Windows fungerer ikke uten nettleser

Microsofts vitne David Cole sa i retten i går at når dommeren ba dem tilby et operativsystem uten nettleser, kunne ikke det tolkes som annet enn at de måtte markedsføre et produkt som ikke fungerer.

Cole ble bedt av justisdepartementets advokat Philip Malone om å demonstrere hjelpeprogramvaren i Windows som sørger for å avinstallere applikasjoner, og som også virker på Internet Explorer. Cole understreket at denne avinstalleringsprosedyren ikke fjerner alle Explorer-filene.

Hensikten med avinstalleringen av Internet Explorer er å frata brukere muligheten til å streife internettet, noe visse arbeidsgivere kan tenkes å være glade for. Men dommer Thomas Penfield Jacksons pålegg om å skille nettleser og operativsystem innebærer å fjerne alle Explorer-filer, noe som også lammer hele operativsystemet, hevdet Cole.

Cole ble svar skyldig når han ble bedt om å sammenlikne den alminnelige oppfatningen av ordet "avinstallere" med hans forklaring av hva Windows' egen "avinstalleringsrutine" for Internet Explorer faktisk gjør. Flere som refererer fra rettssaken forteller at dommerens opptreden under denne delen av forklaringen antyder at han ikke har særlig sympati med Microsoft på dette punktet.

Microsofts standpunkt er altså at den begrensede avinstalleringen ikke følger bokstaven i dommerens pålegg, og at den pålagte utskillelsen av alle Explorer-relaterte filer, som følger bokstaven i dommerens pålegg, med nødvendighet gjør Windows til et fullstendig ubrukelig produkt.

Det er dette standpunktet justisdepartementet mener utrykker ringeakt for retten. Departementets advokat karakteriserte standpunktet som "ekstremt og ulogisk", og sa at slik dommerens pålegg var formulert, hadde Microsoft god anledning til å etterkomme det uten å sabotere Windows fullstendig. Microsofts taktikk betegnes som høyrisiko av amerikanske spesialister på antitrustlovgivning.

Microsofts vitne sa også at avgjørelsen om hvordan selskapet skulle forholde seg til dommerens pålegg av 11. desember, ble tatt av Bill Gates personlig etter et møte med en liten gruppe advokater og utviklere.

Partene har fått frist til mandag å levere en skriftlig oppsummering av sine syn på anklagen om ringeakt for retten, som USAs justisdepartement har fremmet og som er det egentlige emnet for de pågående rettsforhandlingene. En avsluttende høring skal gjennomføres torsdag 22. januar. En avgjørelse fra dommeren ventes innen onsdag 28. januar.

Microsofts appell mot dommerens påbud om inntil videre å skille nettleseren Internet Explorer fra operativsystemet Windows skal behandles av et panel med tre dommere. Den første høringen er fastsatt til 21. april. I juni kommer tvisten mellom justisdepartementet og Microsoft opp for retten i sin fulle bredde, da partene må forholde seg til sakkyndige ("special master") Lawrence Lessigs betenking.

På slutten av forhandlingene i går sa dommeren at han ikke ville etterkomme kravet fra Microsoft om å erstatte Lessig med en annen ekspert. Microsoft har prøvd å dokumentere at Lessig er partisk mot Microsoft, noe dommeren betegnet som "injurierende".

(Artikkelen bygger på referater i amerikansk presse, blant annet TechWeb, Wall Street Journal, Newsbytes, USA Today, Computer Retail Week, Interactive Week, PC Week, Reuters og News.Com.)

Til toppen