WM-Data haler i land statlig e-handelsavtale

I Sverige er nå avgjørelsen tatt om hvem som får være med å utvikle den statlige e-handelssatsingen. WM-Data stakk av gårde med den gjeveste pokalen.

Det svenske IT-konsernet WM-data AB gikk seirende ut av konkurransen om oppdraget med å utvikle e-handelssystemet for den svenske staten. Dette går frem av en pressemelding selskapet har sendt ut i dag.

Sammen med det statlige innkjøpskontoret skal de nå utarbeide en løsning som skal håndtere alle bestillinger mot de sentrale rammeavtaler. Totalt skal rundt 300 etater og offentlige myndigheter med en årlig innkjøpsverdi på 6-7 milliarder svenske kroner kunne bruke systemet.

- Den store satsingen som staten gjør tror vi kommer til å gi hele området en injeksjon som kommer til å gi store fordeler for alle involverte parter, sier Sten Borg, administrerende direktør for WM-data Public Partner.

Etter at man først har utarbeidet en database med alle rammeavtalene skal det utvikles et komplett e-handelssystem som gjør det mulig å håndtere alt fra søk i databasen til bestillinger og betalinger.

Svenske myndigheter legger vekt på at prosjektet styres av felles interesser, hvilket også skal være bygget inn i finansieringsmodellen. Målsettingen er at rasjonaliseringsgevinstene skal frigjøre ressurser for annen virksomhet og at leverandørene styrker sin konkurransekraft gjennom bedre rutiner, mindre administrasjon og gjennom å være i forkant nå det gjelder deltagelse i e-handel.

Til toppen