WordPerfect forlater Utah

Flyttingen av utviklingsavdelingen for WordPerfect fra Orem i Utah til Ottawa i Canada møter blandede reaksjoner, skriver Salt Lake Tribune.

Flyttingen innebærer at Orem, der WordPerfect i sin tid ble født og noen år regjerte verdens marked for tekstbehandling, mister rundt 530 arbeidsplasser. Kunngjøringen kom 25. juni, samtidig med at Corel, som kjøpte WordPerfect for to år siden, la fram regnskapstallene for kvartalet fram til 31. mai.

Flyttingen skal være gjennomført innen utgangen av august.

Til gjengjeld oppstår 150 nye arbeidsplasser i Ottawa, 30 i Dublin og 10 i New Hampshire. Da kunngjøringen kom, hadde Corel i overkant av 2600 arbeidsplasser.

Regnskapstallene viste enda et kvartal med tap, det femte i rekken, denne gangen 8,3 millioner dollar av en omsetning på 63 millioner. Samme kvartal i forrige regnskapsår ga et tap på 105,7 millioner dollar av en omsetning på 100,4 millioner – mest som følge av en ekstraordinær avskrivning. Selskapets aktiva er redusert fra 195,5 millioner dollar til 72,6 millioner.

Bemanningsreduksjonen medfører en ekstra engangsutgift på 5,5 millioner dollar, og skal gi en varig besparelse på 33 millioner dollar i året.

Orem har opplevd en rekke skuffelser siden Microsoft Word overtok det globale markedet for tekstbehandlere. Ikke bare er WordPerfect markedsmessig redusert til en skygge av seg selv. I tillegg har flere selskaper bygget opp rundt tekstbehandleren gått dukken. Et eksempel er forlaget IVY Communications som ga ut WordPerfect Suite Magazine.

Ifølge Salt Lake Tribune regner Corel med å høste store gevinster av å sentralisere alle sine utviklingsavdelinger i konsernet samles i Ottawa. Ansatte i Orem oppmuntres til å søke ledige stillinger i Ottawa, og Corel ønsker å beholde nøkkelutviklere. Blant dem som blir i Orem er Allen Clark som vil videreføre trykksaken WordPerfect Suite Magazine som online abonnementstjeneste på Internett under navnet WordPerfect Suite Online (se peker øverst til høyre). Denne tjenesten skal koste i underkant av 20 dollar i året, og gir tilgang til en rekke ressurser av interesse for WordPerfect-brukere.

Corel har satset mye på alternative plattformer til Windows, særlig Linux og Java, og har blant annet kunngjort at WordPerfect vil gjøres tilgjengelig under Linux. I juni ble det kjent at Statskjøpavdelingen i Statens forvaltningstjeneste har inngått rammeavtale med Corel.

Rundspørringen til Salt Lake Tribune avslører at de fleste brukere og analytikere ikke deler Corels offisielle optimisme for WordPerfect. Det pekes blant annet på at Corel på en rekke områder ikke har greidd å innfri forventninger selskapet selv har skapt, og at det følgelig har et troverdighetsproblem.

Til toppen