WorkSpace On-Demand i amerikansk storbank

En av USAs tre største banker konverterer 25.000 klienter til IBMs system WorkSpace On-Demand for automatisk oppstart og sentral styring. Banken mener man vil spare betydelige ressurser i den daglige driften.

En av USAs tre største banker konverterer 25.000 klienter til IBMs system WorkSpace On-Demand for automatisk oppstart og sentral styring. Banken mener man vil spare betydelige ressurser i den daglige driften.

Et annet motiv er at overgangen betraktes som en del av forberedelsene til år 2000. WorkSpace On-Demand (WSOD) er år 2000-kompatibel.

NationsBank fusjonerte inn Barnett Banks i januar i år. Selskapet har i dag 310 milliarder dollar i forvaltningskapital. Banken er blant de store brukerne som gir tilbakemeldinger til IBM om hvordan systemet kan forbedres. Forslagene blir løpende realisert i form av små oppgraderinger som gjøres tilgjengelige for alle gjennom programmet Software Choice. Til høsten vil disse samles i en større oppgradering av WSOD.

Poenget med WSOD er at klienten henter oppstartprogrammet sitt fra nettverket. Brukerens tilpassede grensesnitt og rettigheter er ikke avhengig av hvilken maskin man arbeider ved, bare brukernavn og passord. WSOD kjøres av en OS/2-tjener. En klient kan gjerne være en PC som man ellers hadde måttet oppgradere.

WSOD kan kjøre Windows 95 og Windows NT-programmer gjennom tillegg utviklet av tredjepart. En tjener kan håndtere fra 25 til 35 WSOD-klienter avhengig av den øvrige belastningen i nettet. Ved oppstart overføres fra 8 MB og oppover til hver arbeidsstasjon, mer hvis det skal kjøres store applikasjoner. IBM peker på at det er viktig å ha tilstrekkelig med lokalt minne, eventuelt en harddisk for å hindre "swapping" over nettet. En lokal harddisk bør sette av to til 20 MB for programvare, og 10 MB for å mellomlagre websider.

NationsBank startet omleggingen til WSOD i februar i år, og regner med å være ferdig i løpet av neste år. Forventede besparelser måles i millioner dollar. WSOD-klientene legges opp samtidig med en overgang til Java, slik at alle applikasjoner for saksbehandlere og rådgivere kjøres gjennom nettlesere fra Netscape. Banken forteller at overgangen innebærer praktisk talt ingen oppgraderinger av disk eller minne på de 25.000 klientene som skal konverteres.

Blant de viktigste gevinstene gjelder styrt omlegging ("change management"). Nye applikasjoner behøver bare oppgraderes på 3000 tjenere, mot før på 25.000 klienter og 2500 tjenere. Fra å kreve et sted mellom ett minutt og 40 minutter, måles nå gjennomsnittlig oppgraderingstid i sekunder per klient per applikasjon.

En ny forbedring av WSOD er at RIPL (remote initial program load) som hittil har krevet RPL-protokollen (remote program load) over Netbeui, skal utvides slik at også IPs bootp skal kunne brukes. Det betyr at oppstartprogramvare kan fordeles over lokalnett som bruker Internett-protokollen.

Det skal også komme, som krav fra store brukere, nye tjenerbaserte verktøy for å konfigurere applikasjoner og brukerprofiler. Andre forbedringer gjelder prekonfigurert maskinstøtte for noen av IBMs nettcomputere (Network Stations), sterkere redskap for å installere applikasjoner og for å håndtere flere typer maskiner, og støtte til Java 1.1.6.

IBMs Software Choice-program for OS/2-kunder gir tilgang til nye programvare gjennom egne CD-ROM eller over Internett. Mange av nyhetene er gratis, mens andre er betalbare og krever et eget abonnement.

WSOD ble klargjort for år 2000 i begynnelsen av mars, da en "FixPak" ble gjort allment tilgjengelig.

Til toppen