World War 3G

Før helgen avsluttet ITU-gruppen som har ansvaret for tredje generasjon mobiltelefoni sitt 15. møte, denne gangen på Jersey. I løpet av mars neste år skal denne gruppen legge fram sitt forslag til teknologiplattform for neste generasjon mobiltelefoni. Samtidig drar det seg til i patentstriden mellom Qualcomm og en japansk-europeisk industriallianse.

Arbeidsgruppe 8/1 har som målsetting å komme nærmere spesifikasjoner knyttet til standarden for UMTS (Universal Mobile Telecommunications), eller tredje generasjon mobiltelefoni. Slik planene er nå vil gruppen fortsette arbeidet i år og i første kvartal neste år før ett eller flere forslag til standard velges blant de16 ulike forslagene og legges fram en gang i mars.

Arbeidet med standarden er ikke blitt lettere. Tvert imot har konflikten mellom Qualcomm og en japansk-europeisk allianse med teleoperatøren NTT, Ericsson og Nokia som sentrale aktører, tilspisset seg.

I en kommentar i The Wall Street Journal karakteriserer Wayne Arnold konflikten som "World War 3G", en konflikt som overgår det meste av det innenfor telekomindustrien akkurat nå. For øyeblikket foregår stridighetene i det skjulte, men den kan komme til overflaten så snart motpartens advokater mener saken er best tjent med det.

Seierherren i "krigen" kan vente seg et globalt hegemoni bestående av en enkelt mobilstandard som gjør det mulig å selge en mobilterminal i et land og la kunden bruke terminalen i et annet. Qualcomm truer med teknologisk blokade dersom motstanderne ikke går med på forhandlinger med sikte på et kompromiss mellom det selskapet mener er den beste løsningen og det som ser ut til å få flertall.

Kampen står om CDMA (Code Division Multiple Access), mobilteknologien som Qualcomm fant opp i 1989 og videreutviklet og kommersialiserte i 1996, og som deretter har blitt en av verdens raskest voksende teknologier for mobiltelefoni spesielt på det amerikanske kontinentet. CDMA er imidlertid lite utbredt i motsetning til GSM, og det er GSM-spesialistene Ericsson og Nokia som sammen med NTT har stilt seg i bresjen for alternativet, som er en variant av CDMA, W-CDMA (bredbåndsversjonen). Den raske veksten i mobilbruk gjør at frekvensbåndene blir stadig trangere. Derfor leter industrien i dag etter en ny mobilstandard som ikke bare bruker frekvensene bedre, men også innebærer høyere kapasitet.

Verdens største mobiloperatør NTT DoCoMo med over 20 millioner kunder, bruker i dag en "hjemmesnekret" mobilstandard, noe som i likhet med historiske tradisjoner i Japan har gjort det japanske mobilsystemet nasjonalt og utelukket for roaming. Derfor utviklet NTT W-CDMA som bruker et bredere frekvensbånd for å distribuere samtaler både for tale og datatrafikk. Denne standarden fant Ericsson og Nokia ut var verdt å gå for, blant annet fordi NTT sa seg villig til å la sitt stamnett være basert på GSM. Dette gjør det mulig for GSM-operatørene å oppgradere til W-CDMA uten å bytte ut eksisterende infrastruktur. Og det åpner et nytt marked for de europeiske GSM-leverandørene; Japan.

Det hele endte i det europeiske telestandardideringsorganet ETSI, som i januar valgte å gå for en kombinasjon av W-CDMA og en lik teknologi som ble foreslått av blant annet Siemens og Alcatel.

NTT sendte deretter forslaget til ITU, en organisasjon som for få uker siden fikk japansk ledelse. ITU-gruppen 8/1 har nå saken på bordet.

W-CDMA fungerer ikke med dagens japanske mobilstandard så operatøren må bytte ut sin eksisterende infrastruktur med den nye. Dette er dyrt og kostbart, men NTT vil gjøre dette uansett og satser på å etablere sin første W-CDMA-baserte mobiltjeneste om drøye to år.

Problemet er at W-CDMA ikke fungerer sammen med CDMA, som er det som Qualcomm legger til grunn for sine boikottrussler. CDMA-operatører som skal over til W-CDMA trenger nye frekvenser, som i Japan er nesten gratis, men som for eksempel i USA koster masse penger. I USA er dessuten W-CDMA-frekvenser allerede i bruk for mobiltelefoni.

Qualcomms eget forslag til ny UMTS-standard heter CDMA2000, og selskapet har gått helt til kongressen for å få hjelp til å drive igjennom forslaget mot den japansk-europeiske industrialliansen. Selskapet beskylder Ericsson for å ha overtalt DoCoMo til å gjøre endringer i W-CDMA slik at teknologien ikke kan brukes sammen med CDMA - og endringene han ikke bevises å være mer effektive eller billigere. Qualcomm vil derfor at forslagsstillerne skal endre på sitt forslag til W-CDMA slik at teknologien kan brukes sammen med CDMA. Og hvis ikke vil Qualcomm nekte andre å gjøre bruk av sin teknologi.

Forvirret?

Det kommer mer, fordi i teorien vil japanske DoCoMo uansett bryte Qualcomms patenter når selskapet åpner sitt nett i 2001, om ikke Qualcomm lienserer sine patenter og likevel går inn for å støtte W-CDMA. Dette synes lite sannsynlig i dag, skal en dømme etter de saftige brevene som er utvekslet mellom ITU og Qualcomm. I det japanske forslaget til ITU om ny mobilstandard ramses det opp over 1500 Qualcomm-patenter som trengs for å gjøre bruk av W-CDMA. Men både DoCoMo og Ericsson sier det skal være mulig å bruke W-CDMA uten Qualcomms patenterte teknologi.

Da gjenstår bare krigen, som i denne bransjen betyr rettssalen. Om ikke aktørene bare har raslet litt for kraftig med sablene da, og likevel har en løsning klar et eller annet sted.

Til toppen