WWW-Cup: digi.no nominerer autokryptering

Svenske TenFour er en av kandidatene til digi.nos vandrepokal WWW Cup for sitt produkt TFS Encryption - en løsning som automatiserer kryptering av beskjeder over Internett.

- Hele tanken bak TFS Encryption er at det skal være enkelt. Det spesielle med løsningen er at all kryptering skjer på servernivå, dermed blir også administrasjonen av nøklene svært enkel, sier TenFours salgsansvarlige for Norge og Danmark, Wåge Windahl, til digi.no.

TFS Encryption sikrer at alle meldinger som sendes fra en bedrift krypteres og dermed ankommer mottakeren uåpnet, slik at uvedkommende ikke kan lese meldingene. Krypteringen skjer automatisk, uten at brukeren belastes med håndteringen. TFS Encryption benytter asymmetrisk kryptering - og beskrives ofte som en metode som utnytter både private og offentlige nøkler.

I TenFours løsning skapes det en privat "bedriftsnøkkel" som lagres på en server. Hver melding som sendes fra bedriften signeres med denne nøkkelen og krypteres med mottakerens egen nøkkel, som også lagres på serveren. Dermed slipper brukeren å måtte håndtere både sine private eller felles nøkler, samtidig som man sikres at all informasjon som sendes over Internett alltid er kryptert til de som kan håndtere kryptert informasjon.

- Foruten at alle meldinger beskyttes mot å bli lest av uvedkommende, er en annen stor fordel at den digitale signaturen sikrer at mottakeren kan identifisere avsenderen og være sikker på at meldingen ikke er blitt manipulert på noen måte, forklarer Windahl. TFS Encryption dekrypterer inkomne meldinger og verifiserer avsenderens digitale signatur.

TFS Encryption benytter den åpne standarden pretty good privacy (PGP, 128-biter), kjøres på Windows 95/NT og kan ifølge Windahl kobles til samtlige e-post-systemer - det være seg Microsofts egen Exchange IMC, Novells GroupWise, Netscapes Mail Server eller andre programmer som støtter SMTP.

Til toppen