XML ikke bare på nettet

Direktøren for WWW Consortium (W3C), Tim Berners-Lee, mener at XML vil være mere enn bare en etterfølger til HTML. Dette fortalte han under organisasjonens syvende Internasjonale World Wide Web konferanse som holdes i Brisbane, Australia, denne uken.

Ifølge PC Week Online mener Berners-Lee at XML (EXtensible Markup Language) har potensial til å gjøre spranget fra nettet til en mer omfattende samling av applikasjoner. Dette ved å brukes som en universell fildeskriptor i alle typer applikasjoner, for eksempel i tekstbehandlingsprogrammer eller underliggende applikasjoner for elektronisk handel.Berners-Lee mener også at man ved hjelp av oppmerkingstagger utenfor Web kan løse problemene med uforenlighet mellom dokumentformater og produsentenes oppdaterte applikasjoner. På spørsmål om W3C med dette hadde Microsoft og bruk av XML som et kryssplattformformat for Word i tankene, svarte Berners-Lee at det ikke ville være rettferdig å nevne spesifikke produsenter.Når det gjelder det videre arbeidet med HTML, fortalte Berners-Lees at det er lite som tyder på at det vil skje store endringer der med det første.- Det er ingen som hopper opp og ned og roper etter HTML 5.0 nå, fortalte han.Mange tror at HTML 4.0 er den siste utgaven av oppmerkingsspråket, men introduksjonen av XML og andre standarder betyr nok ikke slutten på HTML på mange år ennå. Men hvilken rolle HTML vil ha i samspillet med de andre språkene og standardene, er ennå ikke avgjort av W3C, men dette temaet vil bli diskutert under et seminar W3C skal holde i begynnelsen av mai.Under konferansen vil flere andre protokoller og standarder bli diskutert. Blant disse finner man MathML (Mathermatical Markup Language) - et språk for å inkludere matematiske formler sammen med normal HTML, SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) - et XML-basert språk for å skrive TV-lignende multimediapresentasjoner for nettet, samt CCS2(Cascading Style Sheet, nivå 2)-språket. W3C annonserte tidligere denne måneden utgivelsen av MathML spesifikasjonen som en W3C anbefaling, mens SMIL-spesifikasjonen er under behandling for en mulig W3C anbefaling.- MathML vil gjøre nettet enda mer egnet for publisering av vitenskapelig, teknisk- og undervisningstilrettet materiale, sier Berners-Lee. - MathML gjør det også potensielt mulig å gjøre matematikk tilgjengelig for synshemmede. Det vil også la matematisk innhold bli gjenbrukt og utvekslet med tekniske databehandlingssystemer for videre manipulering.

Til toppen