XWork gir deg Linux på jobben

XWork fra norske Xecute tilbyr bedrifter en trinnvis overgang til Linux, med flere alternative driftsmodeller.

Xecute.as teller tjueto medarbeidere fordelt på Oslo og Flekkefjord. Det er først og fremst kjent for logistikk, utvikling og drift, og har etter flere prosjekter fått solid erfaring med Linux. Med utgangspunkt i denne erfaringen har de utarbeidet en "total Linux løsning for bedrifter", døpt XWork. Nettstedet gir blant annet tilgang til en demonstrasjon av produktet, mot registrering.

Poenget med XWork, forklarer daglig leder Morten Grønsund i Xecutes Flekkefjord-avdeling, der det meste av utviklingsarbeidet foregår, er å redusere IT-kostnadene.

- Vi mener at det er mulig å redusere IT-kostnadene med 60 prosent ved å erstatte Windows og Windows-programvare med Linux og tilsvarende Linux-applikasjoner. Vi kan tilby ekvivalente Linux-løsninger til det meste, og arbeider med en løsning under Wine for å kjøre Windows-avhengige klient/tjener-applikasjoner, for eksempel økonomisystemer som Agresso, under Linux.

Grønsund presiserer at Agresso og tilsvarende systemer gjerne har webklienter med begrenset funksjonalitet, slik at ikke alle brukere kan arbeide med denne klienten.

- Derfor er det viktig å kunne tilby en delt løsning, der noen brukere beholder Windows mens andre går over til Linux. En alternativ løsning er å kjøre for eksempel Agresso over terminalserver.

Besparelsene med XWork kommer først og fremst som følge av overgang til lisensfri programvare, men også i form av reduserte omkostninger innen maskinvare, fordi Linux ikke krever så mye av verken klienter eller servere som Windows.

- Dessuten er det mye å spare på å sette ut driften, sier Grønsund.

Etter at arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman sa opp Microsoft-avtalen, står kommunenorge friere til selv å velge IT-plattform. Siden kommunene må fokusere på innsparinger, er de en åpenbar målgruppe fro XWork.

- I første omgang henvender vi oss til dem med forholdsvis beskjeden IT-bruk. Vi foreslår gjerne en gradvis overgang fra det eksisterende Windows-miljøet. Vi starter med klientene der vi kjører kontorstøtte og mail på Linux-klienter i Windows-nettverket. Etter hvert konverterer vi hele miljøet.

XWork leveres i fire "porteføljer". Porteføljen "Desktop Basis" gir kontorprogram - OpenOffice eller et alternativ - gruppevaren Ximian Evolution som samarbeider med Exchange-server når dens egen ikke er tilstede, en klient for sanntidsmeldinger, og ett av fire alternative nettlesere, blant dem Opera og Konqueror.

- Vi har laget et eget system for å legge ut klientene, med administratorpakke og LDAP-katalog over brukerne.

Porteføljen "Server" har katalogtjeneste, e-post, web og så videre, og kan også håndtere Windows-klienter, slik at migreringen kan tilpasses også brukere som av en eller annen grunn er avhengig av Windows. Porteføljen "Net" er et supplement i form av ruter, portner, overvåking, server for proxy- og brannmurtjenester, samt en klyngearkitektur. Den siste porteføljen, "Service" gir kundene ulike driftsmodeller å velge mellom, med flere grader mellom full ASP og driftsassistanse på stedet.

- XWork Service kan implementeres som "SLA" ("service level agreement"), altså med tjenestegaranti.

Xecute har et titalls store kunder å vise til, både skoler og kommuner, og en bedrift som Telenor Satellite Services.

Til toppen