Yahoo! på Nasdaq 100

Internettselskapet Yahoo! Inc. er det nye medlemmet på den eksklusive Nasdaq 100-listen etter at MCI ble fusjonert inn i WorldCom.

Nasdaq 100 er en liste over de 100 største teknologiselskapene i USA, basert på kapitalisert verdi, og selskapene på denne listen er utgangspunktet for mange investorer på denne børsen i USA.

Yahoo! ble etablert av studentene David Filo og Jerry Yang i 1994 og ble den første store søkeindeksen på Internett, dessuten den første som gikk på børs.

Veien til Nasdaq 100 tok med andre ord fire år, raskere enn noe annet selskap så langt.

Til toppen