BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Det kan være utfordrende å håndtere multisky. Heldigvis finnes det verktøy som automatiserer dette.
Det kan være utfordrende å håndtere multisky. Heldigvis finnes det verktøy som automatiserer dette.
Innhold fra annonsør

Administrer skyautomatiseringen og skyorganiseringen din


Multisky er nå standard, og skaper smidigheten, fleksibiliteten og skalerbarheten bedrifter trenger for effektiv drift i en digital økonomi. Administrasjon av multisky har imidlertid blitt stadig mer komplisert. Å ta i bruk skyhåndterings- og automatiseringsverktøy er nøkkelen til suksess.

Organisasjoner er i økende grad ute etter å utnytte de beste funksjonene som er tilgjengelige fra forskjellige skyleverandører for å få et konkurransefortrinn. Det er derfor ingen overraskelse at i en nylig spørreundersøkelse fra Gartner med offentlige skybrukere, bekreftet 81 % at de jobber med to eller flere skyleverandører.

Multisky er enda mer utbredt i innkjøp av programvare-som-en-tjeneste (SaaS). I dag bruker 60 % av multiskyorganisasjoner i verden 50 eller flere unike SaaS-leverandører. Multiskystrategier har sett fremveksten av kompliserte økosystemer i virksomheter som er spekket med unike leverandører, ifølge Forrester Research.

Multiskyprosjekter er imidlertid svært komplekse av natur. Mange organisasjoner har ikke den interne kompetansen som kreves for å administrere skyens skiftende egenskaper, og det tar tid å utvikle dem. Samtidig er ikke skyen et gjøremål man bare kan krysse av listen. Prosesser må forbedres kontinuerlig på reisen til modenhet.

Det er ikke lett å oppnå en enhetlig oversikt på tvers av en organisasjons skyløsninger. Det finnes ikke ett verktøy som på en enkel måte kan håndtere alle behovene organisasjonen har innenfor skyhåndtering. IDC fant faktisk ut at 85 % av organisasjoner i Asia-Stillehavsregionen sliter med å oppnå skymodenhet og kunne høste fordelene av den, på grunn av mangel på ferdigheter og migrasjonsproblemer. Tallene er liknende i andre regioner.

 

E-bok: Guide for å bygge en fremtidsrettet multisky-strategi

Ett grensensitt med Basefarm

Multisky krever at virksomheter ser på måten IT-løsningene håndteres med nye øyne. Det skaper kompleksiteter som forsterker de tradisjonelle problemene IT-avdelinger har, inkludert synlighet, sikkerhet, ytelse samt integrasjon og automatisering av prosesser.

 

Med den økende mengden av data og applikasjoner på tvers av flere skyinfrastrukturer, er det avgjørende å ha ett enkelt grensesnitt for å sikre at skyutbredelsen ikke kommer ut av kontroll. Dette er hovedgrunnen til at organisasjoner ber erfarne partnere som Basefarm om å hjelpe ved å bruke en administrert skytjenestemodell for ende-til-ende-oversikt.

Basefarm tilbyr bedrifter egnede verktøy samt en partner med ett enkelt ansvarspunkt, som er nødvendig for å håndtere et multiskymiljø og bevare kontrollen over ytelse, prosesser, synlighet, forbruk, og, i økende grad, brukeropplevelsen. Dette gir tilgang til eksperter innenfor skyinfrastruktur, som er avgjørende der det er mangel på intern kompetanse, og gir IT-teamene tid til å fokusere på salgsgenererende prosjekter.

Etter hvert som virksomheten vokser, vil automatisering bli stadig viktigere. Innen 2025 vil mer enn 90 % av organisasjoner i verden ha en automatiseringsarkitekt, en økning fra 20 % i dag, ifølge Gartner. Analyseselskapet mener at denne lederen vil håndtere brukercaser med forretningsstrategier. 

 

Hils på noen fornøyde kunder

Ha oversikt over skyene

Når skyleverandører tilbyr on-demand og hvilke tjenester du velger, er det ikke enkelt for organisasjoner å holde oversikten over hva som brukes eller hvor. Bedrifter sliter ofte med å velge de riktige verktøyene og opprettholde den interne ekspertisen på tvers av de ulike verktøyene og plattformene.

Basefarm hjelper med å forenkle multiskyreiser ved å velge et sett av verktøy som fungerer godt sammen, samtidig som ekspertisen for verktøyene leveres.

Basefarm har ekspertise på tvers av de store skyleverandørene, inkludert AWSAzure og GCP. Basefarm hjelper deg å administrere et multiskymiljø fra ende til ende på en enkel måte. Vi gir full synlighet gjennom ett enkelt grensesnitt for å overvåke ytelse, optimalisere kostnader og integrere sikkerhetspolicies, slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten.

Skyhåndtering vil bli mer utfordrende

Verktøy for skyhåndtering gir automatisering og reduserer kompleksiteten ved eksisterende skyinfrastrukturer. Men rollen deres innebærer mer. De kan også hjelpe organisasjoner med å planlegge for fremtiden og med å sørge for at de har den riktige løsningen for å oppnå de riktige forretningsresultatene.

Håndteringen av multisky blir ikke enklere etter hvert som skyforbruket vokser. Det er der administrasjon av skyautomatiseringen kommer inn. Gjennom en pålitelig partner som kan ta presset bort fra oppsettet med flere skyleverandører ved å bruke de riktige verktøyene, ferdighetene og som innehar ekspertisen til å sørge for at brukerne får tilgang til smidige og sikre skyer.