BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Automatisering og systematisering på tvers av arkitektur vil gi selskapet ditt en raskere vei til smidigere drift.
Automatisering og systematisering på tvers av arkitektur vil gi selskapet ditt en raskere vei til smidigere drift.
Innhold fra annonsør

Automatisering som byggestein for fremtidens skybaserte virksomheter

Med skyløsninger kan virksomhetene fornye seg og tilpasse seg endringer raskere enn noensinne. Skymodne selskaper utnytter automatisering, cloud native-tjenester og kunstig intelligens (AI) til å oppnå innsikt og handling raskere.

Et skymodent selskap som driver med raske forbruksvarer (FMCG) drar nytte av Basefarms skyekspertise og omfattende produkt- og tjenesteportefølje. Målet er å være med på en ny bølge med skydreven innovasjon og sette en ny standard for hva digitale plattformer kan tilføre deres bransje.

Fremtiden ligger i skyen

For å oppnå dette investerer det multinasjonale selskapet i et skalerbart og sikkert skyfundament fra Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure og en blanding av flere andre PaaS- og SaaS-leverandører. Det omfatter en svært avansert global landingssone som er delt inn i separate kategorier ut fra hvilken driftsmodell den enkelte applikasjonen trenger og hvilken tilstand den er i. Selskapet har tusenvis av applikasjoner. Noen erstattes av SaaS, andre bygges som nye cloud native-applikasjoner.

For å korte ned prosessen fram til et MVP (Minimal Viable Product) bygget Basefarm en «account vending machine» som gjør det mulig for de forskjellige produkt- og utviklingsteamene å automatisk sette i gang eller stoppe hele produksjonsklare miljøer, samt å kunne lansere nye ideer raskere til markedet.

Denne nye digitale plattformen er bygget med en cloud native-tilnærming, og hele «stacken» er systematisert med tanke på kontinuerlig samsvar, integrering og utvikling. Det gjør det mulig å korte ned produktlanseringstiden og gir også mer effektiv drift siden alle tradisjonelle oppgaver automatiseres.

Selskapets forretnings- og driftsmodell tilpasses for å utnytte de mulighetene som ligger i den nye digitale plattformen. Denne transformasjonen vil kunne oppfattes som så radikal at eksisterende kunder ikke gjenkjenner selskapet i fremtiden.

Hils på noen fornøyde kunder »

Sikring av skyen

Når selskapet nå tar i bruk en moderne, distribuert, desentralisert DevOps-kultur, vil det dra nytte av funksjoner som gjør produktteamene smidigere og gir en ny generasjon driftseffektivitet. Basefarm samarbeider med selskapet om første steg i denne omfattende transformasjonen og skal sørge for en sikker landingssonedesign og DevOps på tvers av arkitekturen. For å oppnå dette, samarbeider Basefarm tett med selskapets landingssoneteam og distribuerer sikkerhetsdesign og -tjenester ved hjelp av infrastruktur som kode (IaC).

For at sikkerhetsarkitekturen fullt ut skal kunne systematiseres og iscenesettes med samme detaljnivå og smidighet som resten av arkitekturen, utvides driftseffektiviteten, slik at det blir enklere å integrere og utvide med nye funksjoner senere. Dette frigjør tid til å implementere verktøy og integrering og gjør det mulig for teamene å fokusere på arbeidsstrømmer knyttet til forretningsresultater i stedet for å håndtere rutineoppgaver.

For denne konkrete kunden automatiserer IaC klargjøring av IT-infrastrukturen. Det eliminerer behovet for at utviklerne manuelt må klargjøre og koble løsninger for utvikling, testing eller distribusjon av applikasjoner. IaC er også en nødvendig komponent i DevOps-transformasjon ettersom det gjør det mulig å behandle hele stacken som kildekode. Når det implementeres riktig, sikrer det kontinuitet siden alle miljøer kan klargjøres automatisk, og utelukker dermed menneskelige feil og gir en raskere utviklingsprosess.

Forberedelser for intelligent automatisering

Automatisering og systematisering på tvers av arkitektur vil gi selskapet en raskere vei til smidigere drift. Kunstig intelligens (AI)maskinlæring og intelligent automatisering er alle nøkler til dette nye feltet siden de ikke bare automatiserer konfigurasjonen og klargjøringen av skytjenester, men i fremtiden også vil kunne automatisere kunderettede virksomhetsprosesser som hittil har krevd manuell, menneskelig samhandling. Når nye applikasjoner dukker opp, kan selskapets IT-team knytte dem til en tidligere fastsatt standard, laste dem opp til den digitale plattformen og distribuere dem. Tidligere kunne det ta uker eller måneder å bestille og validere bestillinger for løsninger og applikasjoner. Mulighetene som ligger i neste generasjon digitale plattform vil gjøre det mulig for selskapet å gå fra idé til utvikling og produksjon på bare noen minutter.

Neste skyløsningsetappe på selskapets dagsorden er AI-drevet. Den skal modernisere de eksisterende infrastrukturtjenestene fullstendig og utnytte kreftene som ligger i neste generasjons applikasjoner med blant annet muligheter for intelligent beslutningstaking innebygd i algoritmer, kode og AI PaaS.

Hils på noen fornøyde kunder »