BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Containere gjør det enklere å kjøre kode i mange forskjellige miljøer
Innhold fra annonsør

Containere gjør det enklere å kjøre kode i mange forskjellige miljøer

Utviklere bør vurdere flere containerplattformer med ulike egenskaper. Det kan øke innovasjonskraften.

Hva kjennetegner containere? Begrepet er ikke akkurat nytt. Vi bruker det i dagligtale om skips-containere, men containere er kurver, esker, bokser og andre greier som inneholder ting.

Programvare-ting

I IT-sammenheng inneholder containere programvare-elementer. Elementene har forskjellige funksjoner og egenskaper. Hver container inneholder det som trengs av programkode, verktøy, bibliotek og konfigurasjonsfiler for å utføre en oppgave.

Et viktig prinsipp ved containere er at de med medbragte elementer kan kjøre rett på operativsystemer som støtter containerteknologi, nærmere bestemt containervirtualisering.

Hver container deler operativsystem-kjerne med hverandre og vertsmaskinen. Dette gjør de både lettere og raskere enn tradisjonelle virtuelle maskiner (VM). Ressurser som tidligere ble dedikert til VM-er kan derfor frigjøres slik at maskinvaren blir bedre utnyttet til faktiske oppgaver.

Kan kjøres i mange miljøer

– Noe av det sentrale i skysammenheng er imidlertid at containerne ikke er sårbare for både OS og konfigurasjonen av ulike VM- og maskinvare-miljøer. Dette gjør det åpenbart enklere å kjøre kode i mange forskjellige miljøer, som jo er det nettskyen består av, sier Andreas Skoglund, systemarkitekt i Basefarm.

Andreas Skoglund

... er løsningsarkitekt hos Basefarm. Han beskriver dette som en kreativ og varierende jobb, hvor arbeidsdagen for det meste dreier seg om å designe og lage tekniske løsninger for å løse kunders dilemmaer. Fritiden går ofte med på hobbyprogrammering, hjemmeautomasjon og bygging av overkompliserte hjemmenettverk.

Teknologien er spesielt godt egnet for devops-miljøer.

Her er den klassiske situasjonen at selv små forskjeller i serveroppsett i ulike stadier av verdikjeden for applikasjonsutvikling kan skape problemer. For eksempel kan ny kode ikke fungere likt på sin vei fra et utviklingsmiljø til et testmiljø og videre til produksjon. Selv om koden i seg selv er utmerket, vil den i slike tilfeller som regel bli returnert til forrige fase i utviklingsløpet enda årsaken til problemene ligger helt andre steder.

Fungerer i containervennlige miljøer>

– Applikasjoner pakket i containere er ikke så sårbare for ulike oppsett. De vil fungere lettere gjennom hele utviklingsløpet, sier Skoglund.

Containere kan derimot ikke flyte rundt helt på egenhånd, det kreves en form for verktøy for både bygging og fasilitering.

Selskapet som kanskje mer enn noen andre er knyttet til containere er Docker Inc. Selskapets programvare bærer samme navn – Docker – og forenkler bygging av containere.

Docker er primært utviklet for Linux. Containerne som er bygget med Docker-verktøy blir betegnet som Docker-containere.

Container-platform

Videre så trengs det et system som kan fasilitere containerne. I Docker-container-sammenheng sørger Kubernetes for å automatisere kjøring av koden, skalering og håndtering av feil-scenarioer – funksjoner som omtales som container-orkestrering. Google utviklet Kubernetes som nå blir vedlikeholdt av Cloud Native Computing Foundation. Kubernetes omtales også som en container-plattform.

OpenShift fra Basefarm

OpenShift as a Service fra Basefarm lar deg ta DevOps i bruk for å bygge, teste og distribuere applikasjoner på en raskere og tryggere måte. Tjenesten er basert på Docker-containere og containerstyrings- og utrullingssystemet Kuberntes i én integrert og effektiv løsning. OpenShift håndterer både tradisjonelle applikasjoner og neste generasjons mobile og skybaserte mikrotjenester.

  • Raskere til markedet med nye løsninger og funksjonalitet
  • Vesentlig høyere takt i applikasjonsutvikling.
  • Økt driftseffektivitet.
  • Lavere kostnader per applikasjon til IT-infrastruktur og utviklingsplattform.
  • Gjør DevOps mulig i praksis og åpner for bredt samarbeid på tvers av ulike avdelinger.

– Containerteknologi som reduserer avhengigheten av konfigurasjon i ulike miljøer er åpenbart supre redskaper for innovasjon. Kreftene kan brukes på innovasjonen, ikke på å motta feilmeldinger og stange hodet i veggen på grunn av konfigurasjonsfeil, sier han.

Docker er kompatibelt med de fleste store skymiljøer. Mange av dem fasiliterer flere container-plattformer. Openshift, AWS EKS, AWS ECS, Azure AKS, Container Instances, Google Cloud Container Engine og Fargate utgjør brorparten av plattformene.

Basefarm tilrettelegger for flere av dem.

Ikke demp innovasjonskraften

Skoglund advarer mot å kjøre for tungt ut før det er nødvendig.

– Det er ikke nødvendig å sette opp absolutt alt med en eneste gang. Når du skal drive innovasjon, ligger behovet for uanstrengt utprøving av nye muligheter nærmest i sakens definisjon. Dersom utviklere må operere i et alt for komplekst miljø fra første stund, kan det dempe innovasjonskraften, mener han. Det kan lønne seg å få litt hjelp i starten til å kartlegge behov, slik at dere finner den plattformen som gir minst mulig friksjon for team og bruksområde.