BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Datadrevet transformasjon: Tre navigasjonsmetoder for den digitale reisen
Innhold fra annonsør

Datadrevet transformasjon: Tre navigasjonsmetoder for den digitale reisen

Du finner data overalt. Alt fra smarttelefoner til biler produserer hvert sekund enorme datamengder. Hver gang vi gjennomfører en transaksjon i butikken eller på nettet, genererer vi data. Vi legger ut milliarder med bilder på sosiale medier og produserer store mengder informasjon om livene våre. De digitale fotavtrykkene gir en stadig mer detaljert innsikt i vanene og aktivitetene våre.

Alle disse opplysningene er en viktig drivkraft og katalysator for innovasjon: helsedata kan bidra til å hindre og behandle sykdom og meteorologiske data kan gi bedre værprognoser for jordbruket. Vi kan oppdage nye kilder til økonomisk verdi i tillegg til mer langsomt voksende forretningstrender og mengder med nye vitenskapelige og teknologiske muligheter. Vi er vitne til en utvidelse av den historiske økonomiteorien, der data blir en fjerde produksjonsfaktor som er minst like viktig for den moderne økonomien som eiendom, arbeidskraft og kapital som tradisjonelt har blitt betraktet som de tre viktigste drivkreftene i produksjonsprosessen.

Evnen til å utnytte data i all virksomhet har nå blitt et spørsmål om overlevelse eller undergang. Når denne stordatabaserte transformasjonen sveiper over verden, kan man ikke sitte på gjerdet og se på. I Basefarm har vi samarbeidet tett med mange selskap for å gi dem sterke og enhetlige datastrategier.

Vår erfaring og kundenes erfaringer har bidratt til å identifisere tre strategier som kan øke muligheten for gode resultater fra datadreven transformasjon:

Les også: Slik kan du skape innovative datadrevne prosjekter

Strategi 1: Fokus på raske gevinster

Reglene for forretningsvirksomhet fornyes hvert kvartal. Tiden som går fra strategiene skapes til de gjennomføres, blir kortere for hver dag som går. Derfor har noen selskap sett at de fremfor å bruke måneder eller år på å utforme en perfekt digital strategi, kan oppnå en tryggere og mer produktiv tilnærming ved å fokusere på raske gevinster for å få erfaringer og komme i gang med den digitale reisen.

En av våre kunder, en ledende fiskeriflåte, er et godt eksempel på denne strategien. Det de prioriterte høyest var blant annet en optimalisering av drivstofforbruket. Ved å gjennomføre en rask gevinst-strategi hjalp vi dette selskapet med å utvikle en IoT-løsning, ikke bare for å oppnå presis overvåking av skipets drivstofforbruk under drift og bunkring, men også for å få direkte driftsdata om motorer, generatorer og dampkjeler. Når pilotfasen er ferdig vil vi hjelpe selskapet med å skalere løsningen opp til de andre skipene i flåten, for til slutt å omfatte verdens største flytende produksjonsanlegg.

Dette selskapet er et godt eksempel på tanken bak den første strategien: starte med et veldefinert digitaliseringsprosjekt som gjennomføres i løpet av en kort tidsperiode og for å gi en rask og relevant nytteverdi. Når slike løsninger har kommet gjennom pilotfasen, kan de gjennomføres trinnvis.

Strategi 2: Fokusere på områdene med størst effekt

Den andre strategien for en vellykket datadreven transformasjon som vi har sett i praksis, er å fokusere på de delene av virksomheten hvor teknologien vil gi størst effekt.

Kvalitet og presisjon er nøkkelområder hvor digitalisering kan gi stor effekt, for eksempel for advokatfirmaer. Alle maskiner har samme presisjon som mennesker, omtrent 90 %, ved arbeid på forskjellige juridiske tekster. Feilene som oppstår som følge av kunstig intelligens er imidlertid annerledes enn menneskeskapte feil. Ved å kombinere menneskelig ekspertise med kunstig intelligens, har et advokatfirma vi samarbeider med, greid å tette dette 10 %-gapet og oppnå en presisjon på 100 %.

Et dekk- og gummiselskap som vi også samarbeider med, kan også demonstrere hvor viktig det er å velge hvor man skal sette inn støtet. Selskapet mente transformeringen av deres salgsnettverk til SD-WAN var et nøkkelområde hvor digitalisering ville få størst effekt og bidra til en optimalisering av forretningsprogrammene og infrastrukturen. Ved å fokusere på dette sentrale området, kan Basefarm hjelpe selskapet med å konvertere nettverket ved å starte i liten skala i ett bestemt land, og ha som mål å utvide trinnvis til andre områder etter at konverteringen av nettverket har blitt utprøvd og testet med gode resultater i den første fasen.

Strategi 3: Fremming av en datasentrisk kultur

Vi har erfart at en tredje vei til en vellykket datadreven transformering handler om å la selskapets kultur fokusere på dataene. Gode resultater måles ikke av kortsiktige engangsgevinster. De måles av bærekraftige resultater, av at man setter og oppnår mål, hele dagen og hver dag. For at en datadreven transformasjon skal oppfylle dette kravet, må man etablere en datasentrisk kultur.

Et godt, praktisk eksempel på en slik tilnærming er byen Yanbu som er en strategisk viktig havn i Saudi Arabia og en by som omfavner alt ved den digitale fremtiden. For å sette byens data i arbeid har Yanbus lokale myndigheter besluttet å heve den digitale infrastrukturen til et høyere nivå gjennom full tilkobling. Fra aktiviteter i havnen til trafikkstyring, fra smarte hjem til smart måling, hele Yanbus digitale økosystem er nå sammenkoblet og kommuniserer.

Sentralen i det hele er en Smart City-kommandosentral som tilrettelegger for interaktivitet i byens tjenester og lar dem styres fra ett enkelt punkt, noe som gir enorm effektivitet og mange fordeler. Innbyggere og offentlige institusjoner har tilgang til et helhetlig samarbeidsmiljø hvor man deler data om blant annet tjenester, offentlig informasjon og samfunnsstyring.

Dette er et godt eksempel på en datasentrisk kultur. Byens innbyggere fra alle samfunnslag adopterer denne filosofien, noe som er en viktig grunn til at prosjektet har lyktes.

Én størrelse passer ikke for alle

For å kunne utnytte dataene effektivt, må organisasjonene forstå den stadig økende datamengden de har tilgang til nå, og hvordan den kan analyseres og administreres. Hvert steg på et selskaps digitale reise er like viktig for å sikre at dataene til syvende og sist produserer merkbare forretningsresultater og gir den ønskede forretningsveksten.

Datadrevne transformasjonsstrategier er nødvendige for virksomheters overlevelse i vår digitale tidsalder, en tidsalder som utløser så utrolig mye menneskelig kreativitet. Det er mulig å følge alle de tre veiene vi har skissert, samtidig eller etter hverandre. Det finnes ingen magisk formel for hva man bør gjøre – det avhenger av mange faktorer, for eksempel selskapets størrelse og hvilken sektor det tilhører. Basefarm mener imidlertid at dette er strategiene som fungerer best og har størst mulighet for å gi gode resultater. Nå er det opp til deg å skape din egen vei. Hvis du vil overleve, bør du imidlertid ikke vente for lenge.