Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Dette er en ekte tre-i-en IT-løsning som gjør hverdagen lettere

Dette er en ekte tre-i-en IT-løsning som gjør hverdagen lettere
Innovasjon, videreutvikling og IT-drift er kjerneelementer i alle virksomheters innovasjon og digital disrupsjon. Basefarm gir én trygg plattform med sky, big data, compliance
Basefarm BrandStory

Basefarm er en europeisk driftsleverandør av virksomhetskritiske IT-løsninger. Selskapet er en del av Orange Business Services som inngår i den globale telekommunikasjonsoperatøren Orange Group. Basefarm støtter kundene frem til markedsledende posisjoner ved å integrere nøkkelkompetanse for digital transformasjon – big data, skytjenester og informasjonssikkerhet – i én samlet leveranse. Selskapets leveransemodell dekker hele spekteret fra innovasjon via idriftssetting til fortløpende produksjon, inkludert strategirådgivning, implementeringsprosjekter og IT-drift med én felles driftsmodell uansett valg av skyplattform. Basefarm ble etablert i Norge i 2000 hvor selskapet også leverer datasentertjenester. Et team på over 760 IT-ingeniører og -rådgivere leverer tjenester til globale kunder fra europeiske kontorer og datasentre i Norge, Sverige, Nederland, Tyskland og Østerrike.

Se også: www.basefarm.no datasenter.basefarm.no www.orange-business.com

Les mer

– Våre leveranser inkluderer alt fra konsulenttjenester, sikkerhet og compliance, via support og 24/7 IT-drift av enkle servere og offentlige skytjenester til å skape verdier med big data og kunstig intelligens, sier markedssjef Robert Baumann i Basefarm.

– Vi bidrar til å frigi ressurser ved IT-avdelingen fra drift til innovasjon, forretningsutvikling og byr samtidig på en stor mengde nye verktøy, klar til bruk. 

Han slår fast at norske virksomheter er i en IT-messig brytningstid på mange områder.  Skytjenester overtar for egne servere. Agile metoder erstatter tradisjonell utvikling. IT blir stadig viktigere for nyinnovasjon og videreutvikling, noe som øker arbeidsbelastningen til IT-avdelingen. Sikkerhet og compliance med nye myndighetskrav som GDPR skaper ytterligere press.

Samtidig kommer behov for å unytte nye muligheter som big data, kunstig intelligens og IOT.

– Vi stiller med en felles plattform for all innovasjonssentrisk IT-utvikling og 24/7 drift. Samarbeid med globale skyleverandører som Microsoft Azure er sentralt i dette, sier markedssjef Robert Baumann i Basefarm.

Fra maskinvare til tjenester

Et første skritt for å effektivisere egen IT-drift og frigi ressurser til innovasjon og forretningsutvikling kan være å ta farvel med egen maskinvare.

– Nå er det mulig å frigjøre seg helt fra hardware-verdenens begrensninger og i stedet få levert tjenester på ulike nivåer, forklarer Baumann.

I den ene enden av skalaen kan virksomheter fortsatt ha full kontroll over sitt nye, virtuelle servermiljø. I den andre enden kan de få levert datasystemer som de tidligere selv hadde driftsansvaret for som rene tjenester over nettet.

Noe av det fine med hardware-uavhengighet, er at virksomheter kan bestille mer kapasitet ved noen klikk fremfor å handle nytt utstyr. Dette gjelder ved topper i etterspørsel etter «pay as you go»-prinsippet eller ved permanente behov.

Baumann understreker betydningen av å ha en driftspartner som hjelper til å holde oversikt døgnet rundt, hele året over bruk, kostnader og sikkerhet.

Potent privat sky

Basefarm leverer tjenester fra sine egne datasentre - såkalt «private cloud»/privat sky – og «public cloud»/offentlige skytjenester.

Selv om offentlige skytjenester som Microsoft Azure gir store og uante muligheter, tyder lite på at Basefarms private sky vil bli mindre aktuell fremover. Årsaken er krav til kontroll med lagringssted for persondata, stordriftsfordeler, en kompleksitet i oppdragsgivers IT-plattformer som også kan inkludere løsninger som er utgått for lenge siden og ikke minst responstid for sluttbruker.

Blant de mange faktorene som spiller inn på responstid er lagring. Alle som har gått over fra mekaniske til minnebrikkebaserte harddisker (SSD - Solid State Drive) kan innestå for at hastighetsforbedringene er kraftige.

Basefarm er stor bruker i europeisk sammenheng av SSD, nærmere bestemt lagringssystemer HPE 3PAR StoreServe. Selskapet har i overkant av 70 3PAR-noder, tilsvarende over 20 petabyte lagringskapasitet. Selv ved belastningstopper hvor flere hundretusen brukere går inn samtidig, tar HPE 3PAR unna belastningen.

Hybrid skymodell

Med erfaring fra mange driftsoperasjoner kan Basefarm veilede hver oppdragsgiver i valg av privat sky, offentlig sky eller kombinasjonen av disse som blir betegnet som en hybrid skymodell. I de offentlige skytjenestene ligger en stor mengde applikasjoner klare til bruk og som for eksempel gjør det mulig å fornye eldre IT-systemer med tilleggsfunksjonalitet og nye muligheter som big data, kunstig intelligens og betalingsløsninger.

– For oss som partner er det en viktig oppgave å ivareta sikkerhet og compliance også ved bruk av offentlige skytjenester. Vi står dessuten for døgnkontinuerlig drift, overvåking og support . I stedet for å måtte ta kontakt med en stor skyleverandør der ute, får kundene våre kontaktpunkt hos oss her i Norge 24/7, sier han. 

Fyrtårnprosjekt

Basefarm anbefaler å gjennomføre et fyrtårnprosjekt i skyen for å gjøre seg kjent med de nye mulighetene, inkludert DevOps som metodikk med tilhørende utviklingsplattformer.

– Alt må fungere den dagen applikasjonen blir satt i drift. Vi vet hva som må til. Derfor er det viktig at vi kommer tidlig inn i innovasjons- og utviklingsfasen med vår spisskompetanse på dette.

En god DevOps-plattform kan være en kjerne i dette. I tradisjonelle utviklingsløp har mange opplevd at kode som fungerer 100 prosent i utviklingsmiljøet ikke fungerer i test- eller driftsmiljøet.

– Vi har en nøkkelferdig DevOps-plattform hvor videreutvikling, test og drift skjer i ett sammenhengende, identiske miljø. Dermed kan ny kode gå i produksjon uten å måtte bli sendt frem og tilbake flere ganger, til alles irritasjon. DevOps-metodikken bidrar til velsmurte samarbeid internt og gjør det mulig å oppdatere applikasjoner nærmest så ofte man vil.

DevOps-plattformen inkluderer også muligheter for automatisert sårbarhetstesting av applikasjonene.  

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022