BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Innovasjon, videreutvikling og IT-drift er kjerneelementer i alle virksomheters innovasjon og digital disrupsjon. Basefarm gir én trygg plattform med sky, big data, compliance
Innovasjon, videreutvikling og IT-drift er kjerneelementer i alle virksomheters innovasjon og digital disrupsjon. Basefarm gir én trygg plattform med sky, big data, compliance
Innhold fra annonsør

Tips: slik får du en trygg plattform for innovasjon, forretningsutvikling og 24/7 IT-drift

Innenfor IT er det viktig å åpne opp for alle gode forretningsmuligheter og samtidig unngå tabber i forhold til nyinnovasjon, videreutvikling, drift, sikkerhet og regelverk. Basefarms modell gir én trygg plattform for dette som inkluderer big data og offentlige skytjenester som Microsoft Azure.

– Våre leveranser inkluderer alt fra konsulenttjenester, sikkerhet og compliance, via support og 24/7 IT-drift av enkle servere og offentlige skytjenester til å skape verdier med big data og kunstig intelligens, sier markedssjef Robert Baumann i Basefarm.

– Vi bidrar til å frigi ressurser ved IT-avdelingen fra drift til innovasjon, forretningsutvikling og byr samtidig på en stor mengde nye verktøy, klar til bruk. 

Han slår fast at norske virksomheter er i en IT-messig brytningstid på mange områder.  Skytjenester overtar for egne servere. Agile metoder erstatter tradisjonell utvikling. IT blir stadig viktigere for nyinnovasjon og videreutvikling, noe som øker arbeidsbelastningen til IT-avdelingen. Sikkerhet og compliance med nye myndighetskrav som GDPR skaper ytterligere press.

Samtidig kommer behov for å unytte nye muligheter som big data, kunstig intelligens og IOT.

– Vi stiller med en felles plattform for all innovasjonssentrisk IT-utvikling og 24/7 drift. Samarbeid med globale skyleverandører som Microsoft Azure er sentralt i dette, sier markedssjef Robert Baumann i Basefarm.

Fra maskinvare til tjenester

Et første skritt for å effektivisere egen IT-drift og frigi ressurser til innovasjon og forretningsutvikling kan være å ta farvel med egen maskinvare.

– Nå er det mulig å frigjøre seg helt fra hardware-verdenens begrensninger og i stedet få levert tjenester på ulike nivåer, forklarer Baumann.

I den ene enden av skalaen kan virksomheter fortsatt ha full kontroll over sitt nye, virtuelle servermiljø. I den andre enden kan de få levert datasystemer som de tidligere selv hadde driftsansvaret for som rene tjenester over nettet.

Noe av det fine med hardware-uavhengighet, er at virksomheter kan bestille mer kapasitet ved noen klikk fremfor å handle nytt utstyr. Dette gjelder ved topper i etterspørsel etter «pay as you go»-prinsippet eller ved permanente behov.

Baumann understreker betydningen av å ha en driftspartner som hjelper til å holde oversikt døgnet rundt, hele året over bruk, kostnader og sikkerhet.

Hybrid skymodell

Basefarm leverer tjenester fra sine egne datasentre – såkalt «private cloud»/privat sky – og fra offentlige skytjenester hvor Microsoft Azure er en blant flere. Med erfaring fra mange driftsoperasjoner har selskapet god kjennskap til hva som fungerer.

I de offentlige skytjenestene ligger en stor mengde applikasjoner klar til bruk. Når disse kombineres med privat sky oppstår en hybrid skymodell. For eksempel kan eldre IT-systemer bli fornyet med tilleggsfunksjonalitet fra offentlige skyleverandører og nye muligheter som big data, kunstig intelligens og betalingsløsninger.

– For oss som partner er det en viktig oppgave å ivareta sikkerhet og compliance også ved bruk av offentlige skytjenester. Vi står dessuten for døgnkontinuerlig drift, overvåking og support . I stedet for å måtte ta kontakt med en stor skyleverandør der ute, får kundene våre kontaktpunkt hos oss her i Norge 24/7, sier han. 

Fyrtårnprosjekt

Basefarm anbefaler å gjennomføre et fyrtårnprosjekt i skyen for å gjøre seg kjent med de nye mulighetene, inkludert DevOps som metodikk med tilhørende utviklingsplattformer.

– Alt må fungere den dagen applikasjonen blir satt i drift. Vi vet hva som må til. Derfor er det viktig at vi kommer tidlig inn i innovasjons- og utviklingsfasen med vår spisskompetanse på dette.

En god DevOps-plattform kan være en kjerne i dette. I tradisjonelle utviklingsløp har mange opplevd at kode som fungerer 100 prosent i utviklingsmiljøet ikke fungerer i test- eller driftsmiljøet.

– Vi har en nøkkelferdig DevOps-plattform hvor videreutvikling, test og drift skjer i ett sammenhengende, identiske miljø. Dermed kan ny kode gå i produksjon uten å måtte bli sendt frem og tilbake flere ganger, til alles irritasjon. DevOps-metodikken bidrar til velsmurte samarbeid internt og gjør det mulig å oppdatere applikasjoner nærmest så ofte man vil.

DevOps-plattformen inkluderer også muligheter for automatisert sårbarhetstesting av applikasjonene.  

Få varsling om nye saker fra Basefarm

Til toppen