BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

På Gartner Symposium/ITxpo 2018 ble faktorene kundeopplevelse, kultur og operative modeller trukket frem som fokusområder, rapporterer Jan Aril Sigvartsen fra Barcelona-arrangementet i november 2018.
På Gartner Symposium/ITxpo 2018 ble faktorene kundeopplevelse, kultur og operative modeller trukket frem som fokusområder, rapporterer Jan Aril Sigvartsen fra Barcelona-arrangementet i november 2018.
Innhold fra annonsør

Gartner ITxpo 2018: Tre faktorer i senter for oppmerksomheten

Gartner Symposium/ITxpo 2018 er over, med analyse av hva som er viktig fremover for alle type virksomheter. Analyseselskapet fremholder flere faktorer, men tre er gjennomgående.

Symposiet skjedde i Barcelona 4. – 8. november. Basefarm was there! – Kundeopplevelse, kultur og operative modeller er det Gartner trekker frem som avgjørende fokusområder for de fleste bransjene, sier Jan Aril Sigvartsen, Vice-President Public Cloud i Basefarm.

Kundeopplevelse tvers igjennom

Kundeopplevelse gjelder ikke bare i førstelinjen eller på nettstedet. Det handler om hvordan hele organisasjonen understøtter kundene og går mer på følelsen av hele merkevaren enn hvordan bare tjenestene fungerer.

– Kundeopplevelse og en leveransekultur basert på noen felles målepunkter som gjelder tvers igjennom hele organisasjonen er noe man må ta på alvor fremover, forklarer Sigvartsen.

Kultur disruptiv drivkraft

Kulturbegrepet handler om hvordan virksomheten leverer, møter kunder og utvikler seg – for eksempel ved en DevOps-kultur , men gjerne i kombinasjon med den kulturen man kanskje har bygget det siste tiåret. Kanskje allerede tydelig for mange, men Gartner fremhevet at disruptive prosesser ikke handler om teknologi i første linje, men om kulturendring som primær drivkraft.

– Som alltid er nye generasjoner viktige bidragsytere til kulturell fornyelse. Nå er det millenials og generasjon Z som kommer inn både på kjøpersiden og bestillingssiden. For å si det kort, er de mye mer opptatt av opplevelse, mer skeptiske til å kjøpe og orientert inn mot dialogen på mange sosiale medier. Den handler jo om andres synspunkter og erfaringer, sier Sigvartsen.

Flerlags operative modeller

Siste faktor er operative modeller. Et kjent tema for en virksomhet som Basefarm, hvor IT-drift er en kjernevirksomhet.

– Vår egen bransje har stort sett hatt samme operative modell i kanskje de siste 20 årene. Modellen har først og fremst vært knyttet til produksjon. Nå snakker Gartner om å skille domenespesifikke operative modeller fra modellen på konsernnivå, sier han.

Hvordan leverer du verdi til kundene dine? Hvordan pågår driften? Hvordan driver virksomhetens evolusjon og innovasjon? Hvordan skaper du kundeopplevelsen? Hvordan unngår du å helle sand i maskineriet på det du allerede har, som kanskje er nøkkelen til den suksessen så langt?

– Evolusjon handler ofte om å videreutvikle og optimere. Innovasjon handler først og fremst om å skape grunnleggende nytt fra nye perspektiver. Vi må ha bimodalitet, ikke alt i ett.

Skille innovasjon fra evolusjon

Anbefalingen er å skille evolusjon og innovasjon i virksomheten. Ikke bare ved å skille ut et team, men gjennomgående i budsjettering, organisering, daglig drift, sikkerhet, kommunikasjonsstrategi og styrearbeid.

– Dette må skje i flere, tydelig lag. For eksempel én modell for det gamle som man lever av og én annen for det nye som kanskje mest er en kostnad akkurat nå. De som ikke skiller innovasjon fra evolusjon, vil bli forbigått av andre som gjør det.

Et nærliggende eksempel er Basefarm selv som driver IT-drift i privat sky og har sett enorme, nye markedsmuligheter innenfor hybrid sky, maskinlæring og AI, og stordata. Da Basefarm startet ut med dette, var det nytt og uklart hvor veien skulle gå. Nå er dette helt nye etablert i kundefokus, kultur og operative modeller i selskapet.

Bare fem prosent av IT-driftsleverandører på verdensbasis har tatt dette skrittet i form av at de faktisk høster gevinster, i ht. Gartner.

– Så hva er drivkraften for det hele, ved siden av nye generasjoners bidrag og krav?

– Tilgangen på enorme datamengder og muligheter for å behandle dette på en langt enklere og raskere måte enn tidligere. Databehandlingen skjer ikke på en server under pulten med begrenset kapasitet, men i skyen uten en del tidligere begrensninger, sier Sigvartsen.