BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Hver enkelt skymigrering er forskjellig, men sannheten er at det er få som har de interne ressursene eller ekspertisen til å optimalisere en multiskystrategi.
Hver enkelt skymigrering er forskjellig, men sannheten er at det er få som har de interne ressursene eller ekspertisen til å optimalisere en multiskystrategi.
Innhold fra annonsør

Dette er strategien du må bruke for å lykkes med multisky - og én felle du må unngå

Virksomheter har lenge sett fordelene ved å bruke skyen til å levere tjenester til kunder og brukere. Som følge av dette har antallet ulike skytjenester, inkludert infrastruktur som en tjeneste (IaaS) og programvare som en tjeneste (SaaS), blitt mangedoblet, slik at virksomhetene kan velge dem som passer best til deres behov. Den store utfordringen er imidlertid å håndtere skyutbredelsen etter hvert som denne trenden for multiskytjenester skyter fart.

Ifølge analyseselskapet IDC har nå 77 % av virksomhetene minst én applikasjon eller en del av infrastrukturen i skyen.

Det er ikke så lenge siden infrastruktur var alfa og omega. Bare det å beholde lysene på er likevel fortsatt en kostbar og ressurskrevende oppgave som ikke gir mange forretningsfordeler. Dette er grunnen til at vi ser et stort skifte til forbruk av skytjenester – fra plattform som en tjeneste (PaaS) og database som en tjeneste (DBaaS) til kognitive tjenester og maskinlæringstjenester (ML). Å konsumere disse tjenestene fra skyen, i stedet for å installere dem internt i infrastrukturen, er praktisk og økonomisk fornuftig med tanke på utrulling og vedlikehold.

Skiftet bort fra tradisjonell infrastruktur skyldes først og fremst kostnadshensyn, kompleksitet og håndteringsproblemer. Irritasjon over begrensningene som en rigid infrastruktur setter, har også gjort det vanskeligere å imøtekommende de raske forretningsendringene som er nødvendige i en flytende digital økonomi.

Har du en data-skattekiste?

Finn ut her »

Virksomhetene kan nå unngå startkostnaden og kompleksiteten som følger av å eie og opprettholde en infrastruktur som eser utover. Med IaaS kan virksomhetene kjøpe ressurser på forespørsel og etter behov, fra nettverk og lagring til datakraft. Men sammen med fordelene, må de ikke glemme den komplekse håndteringen som følger med.

Ifølge analyseselskapet IDC har nå 77 % av virksomhetene minst én applikasjon eller en del av infrastrukturen i skyen, og dette er en trend som vokser raskt. I tillegg benytter 76 % av virksomhetene skyapper og plattformer for å få fart på IT-tjenesteleveringen og komme til raskere til markedet. Målet er å oppnå større smidighet og fleksibilitet og legge til rette for raskere reaksjoner på markedsforhold som er i kontinuerlig endring.

Multisky må tas med i regnestykket

Forrester Research anslår at 86 % av virksomhetene nå har tatt i bruk en skystrategi, og at de bruker mellom fire og fem skyer. Ofte er databehandling i multisky med flere skytjenester fra flere leverandører satt opp i en uryddig ad hoc-løsning. For å oppnå den forretningsmessige smidigheten de ønsker, må virksomhetene jobbe med å skape en organisert, gjennomført og overordnet multiskystrategi.

Hvis en virksomhet bare utfører en skymigrering av typen «lift-and-shift», vil de ikke oppleve mange fordeler.

Det er flere grunner til at virksomheter velger multisky: man unngår leverandørlåsing, man kan ha egne skyer for DevOps- eller dataprosjekter, eller man kan ha behov for utrulling av ulike skyer for å overholde juridiske krav i bestemte markeder. Det kan også være et resultat av at ulike avdelinger begynner å jobbe på forskjellige plattformer eller skyleverandører. En av de største fordelene er at det gir virksomhetene fleksibilitet til rask innovasjon, og minimerer tiden til markedet. Årsaken er at det ikke begrenser virksomheten til tjenester som tilbys av én skyleverandør. Med multisky kan virksomhetene velge den beste plattformen til sine arbeidsflyt- og utviklingsprosjekter, som f.eks. oppfyller kravene til spesifikke applikasjoner.

Multisky krever nytenkning fra ledelsen

Hvis en virksomhet bare utfører en skymigrering av typen «lift-and-shift», vil de ikke oppleve mange fordeler. Hvis virksomhetene ønsker å oppnå en reell forskjell for forretningsresultatene ved å innføre multisky, må de endre måten de ser på IT på og bruke nye tjenester som container som en tjeneste (CaaS), plattform som en tjeneste (PaaS) eller funksjon som en tjeneste (FaaS). For å kunne gjøre dette, trenger de blant annet en robust multiskystrategi, dyktige mennesker og en profil som er klar for sky.

Det er ingen liten oppgave å gå over fra IT-infrastruktur til en skybasert løsning. Med multisky er det viktig å forstå at man trenger en klar strategi for å peke ut de beste løsningene, håndtere sikkerhetsrisikoer, effektivisere DevOps-fabrikker og skyprofilen, samt kompetanse til å håndtere hver leverandør. Det er vanskelig for virksomhetene å ha all denne kompetansen internt, kompetanse som kan effektivisere driften, administrere IT-tjenester og spore innovasjonene til ulike skyleverandører. Når IDC anslår at 30 % av de ledige stillingene innen nye teknologi vil forbli ubesatt ut 2022, vil dette være et stort hinder.

 

En partner som kan hjelpe til med kompleksiteten

Kompleksiteten som er knyttet til multisky, gjør det til en stor utfordring, og det er her tjenesteleverandører innen multiskyhåndtering kommer inn i bildet. Multisky krever administrasjon av flere kontrakter, sterk styring i skaping av servicekataloger og én portal for å administrere eiendelene. Ved å bruke kompetansen til en tredjepart til dette, kan virksomhetene sette inn ressursene på å støtte forretningsaktivitetene i stedet for å bruke verdifull tid på å administrere skytjenesteleverandørene.

Hver enkelt skymigrering er forskjellig

Skyleverandørene tilbyr riktignok sine egne administrasjonsplattformer, men disse er i stor grad sentrert rundt deres egne tjenester. IT-avdelingene ender opp med å måtte administrere flere grensesnitt, noe som gjør det kostbart, tidkrevende og vanskelig å feilsøke hvis det oppstår problemer.

Hver enkelt skymigrering er forskjellig, men sannheten er at det er få som har de interne ressursene eller ekspertisen til å optimalisere en multiskystrategi. Det er her forretningsverdien til en partner kommer inn i bildet. Basefarm tilbyr f.eks. en a la carte-tilnærming der virksomhetene kan velge de tjenestene de trenger for å sikre maksimalt utbytte av multiskyen. Tjenestene omfatter strategiplanlegging, vurderinger og et komplett sett med industrialiserte tjenester.

Basefarm kan også hjelpe DevOps-team med å få fart på skytjenestene og støtte kundene med skyadministrasjonsplattformer.

Overvinne hindringene for skybaserte løsninger

Tidligere har ikke IaaS-leverandører støttet standarder som gjør det enklere å flytte workloads mellom egne plattformer og andre skyer, til tross for arbeidet til standardiseringsorganer som Open Cloud Consortium. Det kan derfor være nødvendig med noen detaljer, for eksempel sertifisering og visse tekniske krav. Det finnes overgangsmåter å arbeide på, for eksempel containermiljøet, som er leverandøragnostisk. Det finnes også verktøy som støtter plattformmigrering til ulike skyer.

Samsvar og sikkerhet er også vanskelig å administrere når dataene er spredt over flere skyer. Skyleverandørene kan ha ulike retningslinjer som må administreres nøye for å redusere risikoen. I tillegg bør styringen av skytjenestehåndteringen være på linje med virksomhetens sikkerhetsregler.

Les også: Disse 5 erfaringene gjør skytjenester mange hakk enklere!

Multisky har en lys fremtid

Multiskykonseptet modnes raskt som den korteste direkteruten til markedet. Virksomhetene innser snart at man ikke trenger å få alt fra én leverandør, men kan mikse og matche for å nå forretningsmålene. For å oppnå dette, kan man imidlertid ha hundrevis av skytjenester som må håndteres i en multiskyløsning uten felles retning. Det er en massiv oppgave som gjør at det å engasjere en ekspertpartner er fornuftig både økonomisk og forretningsmessig når veien skal utformes og effektiviteten og sikkerhet i driften skal sikres.