Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Hva er DevOps?

Hva er DevOps?
Mange lurer på hva egentlig det nye buzzordet DevOps er, her får du det endelige svaret. Iryna Yuzhyna
Basefarm BrandStory

Basefarm er en europeisk driftsleverandør av virksomhetskritiske IT-løsninger. Selskapet er en del av Orange Business Services som inngår i den globale telekommunikasjonsoperatøren Orange Group. Basefarm støtter kundene frem til markedsledende posisjoner ved å integrere nøkkelkompetanse for digital transformasjon – big data, skytjenester og informasjonssikkerhet – i én samlet leveranse. Selskapets leveransemodell dekker hele spekteret fra innovasjon via idriftssetting til fortløpende produksjon, inkludert strategirådgivning, implementeringsprosjekter og IT-drift med én felles driftsmodell uansett valg av skyplattform. Basefarm ble etablert i Norge i 2000 hvor selskapet også leverer datasentertjenester. Et team på over 760 IT-ingeniører og -rådgivere leverer tjenester til globale kunder fra europeiske kontorer og datasentre i Norge, Sverige, Nederland, Tyskland og Østerrike.

Se også: www.basefarm.no datasenter.basefarm.no www.orange-business.com

Les mer

DevOps er en felles tilnærming for innovasjonskultur og utviklingsløp fra idé til drift og videreutvikling. Kulturen erstatter den såkalte vannfallsmetoden og skaper konkrete forandringer i mange organisasjoner. Én slik forandring er innføring av utviklingsverktøy som støtter DevOps i praksis for hybride skymiljøer og sikkerhet.

Bakteppet for DevOps er etterhvert velkjent. Før ble applikasjoner utviklet etter vannfallsmetoden. Det betød lansering fiks ferdig til bruk – ofte med funksjonalitet som skulle dekke alle brukernes tenkelige behov og mer til.

Oppdateringer og feilrettinger kom typisk 2-3 ganger i året. Det var ikke uten videre noen smal sak å implementere ny kode fra utviklerne. Selv små forskjeller i teknisk oppsett hos utviklingsmiljøer, testmiljøer og driftsmiljøer kunne temmelig forutsigelig gi utfordringer ved hver eneste handover mellom miljøene.

Nå blir systemer levert før de er komplette og til brukere som er helt fornøyde med dette. Systemene blir lansert med bare litt funksjonalitet og løfter om mer avhengig av brukernes tilbakemeldinger. Distribusjonen er verdensdekkende gjennom skytjenester. Oppdateringer og feilrettinger kan skje mange ganger daglig.

Den nye måten utgjør et helt nytt, smidig – agilt – tankesett og måte å jobbe på. Endring av organisasjonskultur er nøkkelord. Men, siden vi snakker digital innovasjon, er bruk av verktøy som støtter DevOps gjennom hele verdikjeden en forutsetning for å gjennomføre kulturendringer.

«Keep C.A.L.M.S and carry on»

Hva innebærer endringene i organisasjonskultur i praksis? Ved å bruke standardiserte prosesser og verktøy på tvers av ulike deler av organisasjonen – og ved å vurdere utfordringer på samme måte – bidrar DevOps til å fasilitere mer effektive og hensiktsmessige måter for samarbeid mellom utvikling, systemadministrasjon og kvalitetssikring inkludert sikkerhet.

Nå er det dessuten blitt stadig vanligere å etablere kulturer hvor bidragsytere fra ulike deler av organisasjonen deltar i utviklingsarbeidet. Applikasjonsutvikling er ikke noe som bare IT-folk har behov for.

Utvikling av nye IT-systemer handler ofte om innovasjon. Dette involverer alt fra virksomhetens forretningsstrategiske ledelse til alle med eierskap til prosess og produksjon. Det inkluderer de som representerer brukernes perspektiver, kanskje de som skal drive support, iallfall de som skal sørge for at inntektene eller gevinstene kommer, kanskje spesialister på integrasjon med andre applikasjoner så som ERP-systemer, økonomimedarbeidere, reklamebyråer og mange flere.

Det tar tid å endre en organisasjonskultur og de som får det til kan være stolte. Et skifte til denne nye tankemåten fører til signifikante og langvarige fordeler.

I henhold til DevOps pioneer John Willis, er etablering av en slik kultur avhengig av fem prinsipper, basert på mottoet «Keep C.A.L.M.S and carry on»:

  • Culture (Kultur) beskriver etableringen av et trygt miljø for innovasjon og produktivitet. For å skape et slikt miljø må selskapet bryte grensene mellom de ulike avdelingene i bedriften. Tiden er omme for en hverdag hvor utviklere (dev) på den ene siden og driftsfolk (ops) på den andre siden følger sine egne mål.
  • Automation (Automasjon) refererer til tanken om at automatisering bidrar til optimalisering. Automatiseringsprosesser skaper konsistens, sparer tid og forhindrer feil.
  • Lean betyr å nå ønskede resultat uten unødig tidsbruk. Prosessoptimalisering må ses helhetlig, og gjennomsiktighet er viktig for å få til dette.
  • Measurement (måling) refererer til de konsekvente vurderingskriteriene som et selskap må sette opp. Slike kriterier gjør det mulig for bedrifter å kontinuerlig bedre sine prosesser.
  • Sharing (deling) er grunnlaget for to-veis kommunikasjon. Det handler om å dele kunnskap, lære fra hverandre og proaktivt dele informasjon.

Verktøy for DevOps

Fordeler ved Basefarm OpenShift

  • Raskere til markedet med nye løsninger og funksjonalitet
  • Vesentlig høyere takt i applikasjonsutvikling
  • Økt driftseffektivitet
  • Lavere kostnader per applikasjon til IT-infrastruktur og utviklingsplattform
  • Gjør DevOps mulig i praksis og åpner for bredt samarbeid på tvers av ulike avdelinger

Container-plattformer er viktige verktøy i DevOps-sammenheng. Et eksempel er Basefarm OpenShift som er en komplett, integrert og hybrid plattform (PaaS) for utvikling, drifting og skalering av applikasjoner i skybaserte miljøer.

Plattformen er basert på Docker-containere og containerstyrings- og utrullingssystemet Kubernetes i én integrert og effektiv løsning. OpenShift håndterer både tradisjonelle applikasjoner og neste generasjons mobile og skybaserte mikrotjenester.

En stor fordel for slike DevOps-verktøy er at den teknologiske plattformen er lik gjennom hele verdikjeden. Det betyr at utvikling, test og drift jobber med samme oppsett. Gjennom dette unngår man de kjente utfordringene ved vanlige handovers. Da medfører forskjeller i oppsett for eksempel at koden fra utviklerne ikke fungerer under testing, selv om den fungerte perfekt hos utviklerne. Dette medfører at koden må i retur og utviklerne må utsette nye oppgaver og bruke tiden til å feilrette noe de egentlig var ferdig med.

Til glede for sikkerhetssjefen

Hvorfor lar også sikkerhetsansvarlige seg begeistre over dette? Med én felles plattform og produksjon i én kultur som går på tvers av hele verdikjeden, kan sikkerheten bli etablert på én måte.

Da blir det enklere å ivareta informasjonssikkerheten som en helhet og IT-sikkerheten. Ikke minst blir det enklere å patche/vedlikeholde plattformen. Mangelfull patching i en uoversiktlig systemverden har gitt hackere en enkel jobb.

Docker og Kubernetes

Tjenesten er bygd på et fundament av Docker-containere og Kubernetes-styring av dataklynger. I sum utgjør dette en komplett container-plattform. Løsningen gjør det mulig å distribuere ny kode raskere og sikrere i et effektivt, selvforsynt system.

Microservices

Containerplattformer er bygd både for tradisjonelle applikasjoner og neste generasjons systemer som er født i skyen. Microservices-arkitekturen styrker utvikling og vedlikehold av applikasjoner ved å dele dem opp i mindre komponenter. Dette gjør det for eksempel mulig å jobbe parallelt med å forbedre brukeropplevelse, styrke effektivitet og øke lønnsomheten.

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022