BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Skybruken til de fleste bedrifter har skutt i været. Det krever bedre optimalisering av kostnadene.
Skybruken til de fleste bedrifter har skutt i været. Det krever bedre optimalisering av kostnadene.
Innhold fra annonsør

Kostnadsstyring i en tid med multisky og “cloud native”


Bruk av multisky har gjort det til en større utfordring for bedrifter å forutsi skyutgifter. “Cloud native” vil gjøre det enda vanskeligere og kan til og med hindre at bedriften lykkes, med mindre man fundamentalt endrer tankegangen om hvordan man integrerer kostnadsanalyser, tar i bruk FinOps-prinsippene og skaper verdi for sluttkunder på en fundamentalt annerledes måte.

Multisky har blitt et must på tvers av bransjer og er stadig en av de IT-kostnadene som vokser raskest. Gartners siste prognose for IT-investeringer forventer at utgifter til tradisjonelle on-prem løsinger faller fra $ 195 milliarder i 2019 til $ 190 milliarder i løpet av 2022. På den annen side forventes det at utgifter til skyinfrastrukturtjenester (IaaS) vokser dramatisk fra $ 39,5 milliarder i 2019 til $ 63 milliarder i løpet av neste år.

Forutsi kostnaden til skyen

Med denne budsjettøkningen må IT-direktører levere i forhold til skyens løfte om å skape et smidig og skalerbart miljø som kan tilfredsstille behovene til en økonomi med “low-touch” og “high-tech” økonomi. Kostnadsanalyser med kontinuerlig optimalisering er en viktig del av dette scenariet.

Løsninger for skykostnadsanalyser er designet for å levere innsikt for å kontinuerlig optimalisere de totale skykostnadene. Dette gjøres ved å identifisere områder for potensielle forbedringer, eliminere områder der skyen sløses, reservere noe kapasitet for dynamiske oppgaver og tilby muligheten til å proaktivt forutsi kostnader basert på prediktiv analyse av dine miljøer.

Obligatoriske hjemmekontorordninger og en økning i digitale samhandlinger har ført til at skybruken til de fleste bedrifter har skutt i været i år. Ifølge Flexeras State of the Cloud 2020-rapport har organisasjoner overskredet budsjettet for skykostnader med gjennomsnittlig 23 % og spår at skykostnader øker med 47 % i 2021. Som resultat hevder rapporten at det må være et større fokus på å optimalisere migrering av oppgaver, i tillegg til kostnadsstyring og styring for maksimal driftseffektivitet.

Guide til multi cloud-strategi »

Mer effektiv skykonstnadskontroll

I løpet av 2024 vil de fleste eldre programmer som migreres til skyens IaaS (Infrastructure-as-a-service) kreve optimalisering for å bli mer kostnadseffektive, ifølge Gartner. Dette vil føre til at skyleverandører bygger opp sine optimaliseringsevner for “cloud native” for å gi bedrifter skyvalg innen kostnadseffektive arkitekturer som tilfredsstiller deres forskjellige krav til ytelse.

Kostnadsoptimalisering er grunnleggende for enhver skymigreringsstrategi. Det er for eksempel viktig å identifisere de rette applikasjonene å migrere. I tillegg kan “cloud native”, mikrotjenestebaserte applikasjoner som er laget for distribuerte multiskyutrullinger prestere bedre enn tradisjonelle applikasjoner, men kan også føre til ekstrem kompleksitet over tid. Dette kan gjøre det vanskeligere å forutsi skykostnadene, med mindre du har tatt i bruk moderne verktøy for å knytte disse kontinuerlige kostnadsvariasjonene til forretningsresultater.

Ressursforvaltningssystem for tradisjonelle applikasjoner

Hvis du skal flytte tradisjonelle applikasjoner til skyen som ikke nødvendigvis fullt ut kan utnytte “cloud native” verktøy for analyse eller forbruksmodeller, bør du fortsatt implementere en strategi for å identifisere ubrukte og uknyttede ressurser slik at de kan fjernes – manuelt eller automatisk – basert på en intern policy. Alt for ofte blir tjenester startet opp for et prosjekt og deretter glemt. På samme tid, sørg for at teamene har oversikt over hva de bruker.

Utrulling av et ressursforvaltningssystem kunne potensielt gjenkjenne en ny tjeneste med en gang den går live, og dermed gjøre tjenester og skykostnader lettere å spore. Merking av ressurser med brukereierskap er en måte å spore forbruk og hvor det stammer fra.

Vit også hvor dataene er, deres verdi og juridiske eierskap. Noen bedrifter har en vane med å lagre alt i skyen, selv verdiløse data, noe som kan koste dyrt med mindre du har tilknyttet en datastrategi knyttet til forretningsresultater.

En annen måte å redusere driftskostnader og øke fleksibilitet på er å ta i bruk beholdere som er designet for å pakke applikasjoner, som gjør det lettere å rulle ut og administrere dem. Vær imidlertid oppmerksom på at de må bygges på riktig måte slik at de ikke ender opp med å øke kompleksiteten og kostnadene.

Ytterligere hensyn for "cloud native"

“Cloud native” (skyspesifikk) er en tilnærming for å opprette og kjøre applikasjoner i skyen som utnytter skybasert databehandlings distribuerte leveringsmodell. Dette øker hastigheten, smidigheten og skalerbarheten, som alle er nødvendige bestanddeler for å skape applikasjoner og tjenester for den digitale økonomien.

Imidlertid krever vanligvis “cloud native” prosjekter ytterligere forpliktelser, i form av både økonomi og menneskelige ressurser. Det er et landskap i stadig utvikling ettersom nye verktøy og praksiser kontinuerlig utvikles. Innføring av “cloud native” prinsipper og DevOps beste praksis i en bedrift er avhengig av å ta i bruk kryssfunksjonelle metoder og måter å arbeide på som tar for seg forretningsmål. Dette kan kreve støtte fra ledelsen, kulturopplæring og mentorbudsjetter.

Guide til multi cloud-strategi »

I tillegg krever “cloud native” et annet perspektiv på kostnader. Hvis bedrifter begynner å se på kostnadene før forretningsresultatene, vil de ikke få resultatene eller smidigheten de forventer. Mens sentraliserte mekanismer må være på plass for å overvåke kostnader, vil det å låse utgiftene for tidlig uunngåelig kvele utviklingens hastighet.

Det er dette FinOps tar sikte på å løse med skyøkonomistyring. Den ideelle organisasjonen The Linux Foundation har slått seg sammen med FinOps Foundation for å fremme denne disiplinen gjennom beste praksis, opplæring og standarder. FinOps vil bidra til å sikre at bedrifter har innsikt i deres skyutgifter og drive effektivitet for DevOps.

Skytransformasjon må behandles forskjellig

En enorm kulturell endring kan være nødvendig ved flytting til skyen, og spesielt “cloud native” som inkluderer kostnadsanalyse og FinOps. For å sette det i perspektiv, er overgangen til “cloud native” et langt større skritt enn å flytte fra stormaskin til åpen kildekode, ettersom det kan fundamentalt endre hvordan du skaper og leverer verdi til neste generasjons kunder.

Kostnadsberegning er en av de største smertegrensene bedrifter står overfor når de flytter til skyen. Men bedrifter må huske på at skytransformasjon ikke bare dreier seg om “lift-and-shift” (å løfte og flytte data) – det handler også om gjenoppfinne seg selv. Kostnader er dynamiske, og alt bør knyttes til forretningsresultater. Inntektene vil følge.

Les hvordan denne forleggeren økte driftseffektiviteten i skyen ved å bygge en ny digital plattform, ta i bruk en “cloud native” arkitektur, FinOps-prinsipper og DevOps-kultur.